Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2024, nedeľa
 

Výzva na odborných hodnotiteľov - odpady a nelegálne skládky

26. 04. 2017

loga_mpsvr+eu+oplz-01

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje, vyhlásilo dňa 26. apríla 2017 výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnu os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Výzva je zameraná na vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu, realizáciu sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky.

Bližšie informácie TU.