Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2021, nedeľa
 

Výzva na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí MRK

Bratislava, 27. 11. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 27. novembra 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí marginalizovaných rómskych komunít s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2.

Vyhlásená 27. novembra 2020

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 21. apríla 2021

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 26. mája 2021

FAQ - aktualizácia 26.mája 2021 (PDF, 496 kB)

Výzva ŽoNFP v znení Zmeny č. 2 (PDF, 940 kB)

Zmena č. 2 výzvy (PDF, 546 kB)

Oznam pre žiadateľov v rámci výzvy

Z dôvodu zaužívaného spôsobu predkladania žiadostí o NFP v rámci prioritnej osi 6 operačného programu Ľudské zdroje, dovoľujeme si upozorniť žiadateľov na zmeny, ktoré sú zapracované vo výzve:

  • predkladanie ŽoNFP v listinnej podobe nie je umožnené (okrem výnimiek uvedených vo výzve), t.j. komunikácia počas konania ŽoNFP bude prebiehať elektronicky prostredníctvom e-schránky,
  • žiadateľ je povinný (okrem výnimiek uvedených vo výzve) mať najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP (na základe výzvy na doplnenie v rámci administratívneho overovania ŽoNFP) vyhlásené verejné obstarávanie na stavebné práce.

 

Prílohy k výzve:

 

Archív:

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 942 kB)

Oznam o zmene termínu 1. hodnotiaceho kola výzvy (PDF, 248 kB)

Oznam o zmene termínu 1. hodnotiaceho kola výzvy (PDF, 247 kB)

Oznam o posune termínu 1. hodnotiaceho kola (PDF, 246 kB)

FAQ k výzve OPLZ-PO6-SC611-2020-2 (PDF, 491 kB)

Zmena č. 1 výzvy (PDF, 455 kB)

Vzýzva ŽoNFP v znení Zmeny č. 1 (PDF, 814 kB)

Prílohy k výzve:

 

Dôležité odkazy

Mapa vyhlásených výziev (PDF, 275 kB)

 

 

 Zlepšenie životných podmienok Rómov na lokálnej úrovni (PDF, 2 MB)

7 príkladov dobrej praxe (PDF, 33 MB)

Dôležité oznamy

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)