Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Vyzvanie na národný projekt HRADY - OPLZNP-PO5-2022-1

Bratislava, 13. 06. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 13. júna 2022 vyzvanie pre národný projekt s názvom "Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v lokalitách s prítomnosťou MRK realizáciou obnovy kultúrneho dedičstva" so zameraním na individualizovanú podporu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK, vytváraním podmienok na ich zamestnávanie v aktivitách na obnovu kultúrnych pamiatok s kódom OPLZN-PO5-2022-1.

Dátum vyhlásenia: 13. júna 2022

Zmena vyzvania č. 1 (PDF, 431 kB)

Vyzvanie na národny projekt HRADY v znení Zmeny č. 1 (PDF, 804 kB)

Prílohy:

Archív

Vyzvanie na národný projekt HRADY (PDF, 825 kB)

Príloha č. 4 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov (PDF, 511 kB)