Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Aktuality


:


Oznam o zverejnení Usmernenia č. 11 verzie 4.0 k poskytovaniu dodatočného príspevku zazmluvnených projektov
16. 06. 2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje pre prioritnú os 5, prioritnú od 6 a 8 oznamuje zverejnenie aktualizácie Usmernenia č. 11, verzia 4.0 k poskytovaniu dodatočného príspevku zazmluvnených projektov, ktoré nadobúda...

Oznam o zverejnení príručky k oprávnenosti výdavkov PO6, verzia 4.0
16. 06. 2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje pre prioritnú os 5, prioritnú od 6 a 8 informuje prijímateľov o aktualizácii Príručka k oprávnenosti výdavkov pre PO6, verzia 4.0 - od 16 júna 2023. Aktualizácia sa týka kapitoly 2....

Oznam o zverejnení informácie SO OP ĽZ k predkladaniu podrobnej fotodokumentácie zachytávajúcej stavebné práce
22. 05. 2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku zverejnenie informrácie k predkladaniu podrobnej fotodokumentácie zachytávajúcej priebeh stavebných prác ...

Zverejnenie Príručky pre prijímateľa pre PO6, verzia 7.0
03. 05. 2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku, že zverejnilo Príručku pre prijímateľa pre PO6, verzia 7.0, ktorá nadobúda účinnosť dňa 04. mája 2023. Aktualizácia predmetnej...

Zverejnenie príručky pre riadenie rizík podvodov operačného programu Ľudské zdroje
01. 05. 2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje dňa 27...

Zverejnenie Usmernenia SO č. 11 verzia 3.0
25. 04. 2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu ľudské zdroje zoznamuje zverejnenie Usmernenia č. 11 verziu 3.0 týkajúcu sa využitia mechanizmu dodatočného príspevku, ktoré nadobúda účinnosť od 24. apríla 2023.  

Zverejnenie Príručky pre prijímateľa DOP a NP pre PO5 a PO8, verzia 2.0
29. 03. 2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku, že zverejnil Príručku pre prijímateľa DOP a NP pre PO5 a PO8, verzia 2.0, ktorá nadobúda účinnosť dňa 30. marca 2023....

Oznámenie o zverejnení Usmernenia SO č. 7, verzia 5 ku predkladaniu Záverečných MS v rámci PO 6 OP ĽZ
16. 01. 2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov/prijímateľov o zverejnení Usmernenia SO č. 7, veria 5.0 - Predkladanie monitorovacej správy typu záverečná v rámci výziev prioritnej osi 6 OPĽZ (ďalej len...