Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Aktuality


:


Oznam k Usmerneniu SO č. 11 k poskytnutiu dodatočného príspevku OP ĽZ
29. 11. 2022

Ministerstvo vnútra ako sprostredkovateľský orgán pre PO5 a PO6 aktualizovalo Usmernenie č. 11 k dodatočnému príspevku, v rámci ktorého došlo najmä k aktualizácii termínu do kedy majú prijímatelia možnosť predložiť žiadosť o povolenie vykonania zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP formou poskytnutia...

Oznam o zverejnení Usmernenia č. 11 k poskytnutiu dodatočného príspevku pre operačný program Ľudské zdroje, Prioritnú os 6
26. 10. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu ľudské zdroje oznamuje zverejnenie Usmernenia č. 11 týkajúce sa využitia mechanizmu dodatočného príspevku, ktoré nadobúda účinnosť od 26. októbra 2022. Cieľom usmernenia je v nadväznosti na...

Zverejnenie Príručky pre prijímateľa DOP a NP pre PO5 a PO8, verzia 1.1
06. 10. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku, že zverejnil Príručku pre prijímateľa DOP a NP pre PO5 a PO8, verzia 1.1, ktorá nadobúda účinnosť dňa 06.10.2022....

Podpora miestnych občianskych poriadkových služieb v novom programovom období 2021 - 2027
03. 10. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje v súvislosti s realizáciou projektov Miestnych občianskych poriadkových služieb (ďalej len "MOPS"), že v rámci súčasného programového obdobia 2014-2020 sa už neplánuje...

Oznam o zverejnení Príručky k oprávnenosti výdavkov pre PO5 a PO8 – OP ĽZ
22. 08. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje prijímateľov o zverejnení Príručky k oprávnenosti výdavkov pre PO5 a PO8, verzia 1.0 s účinnosťou od 22. augusta 2022. Bližšie informácie môžete nájsť na našom webovom...

Oznam o zverejnení Zmeny č. 1 výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK v rámci iniciatívy Catchig up - Regions
08. 08. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom Zmenu č. 1 výzvy  zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania v rámci iniciatívy Catching up - Regions, kód...

Zverejnili sme Vzor zmluvy o poskytnutí NFP PO5aPO8 s prílohami ver. 5.0
06. 07. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje prijímateľom zverejnenie Vzoru zmluvy o poskytnutí NFP PO5aPO8 s prílohami ver. 5.0, ktorá nadobudne účinnosť od 07. júla 2022. Bližšie...

Oznam o zverejnení Zmeny č. 6 výzvy zameranej na na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK
01. 07. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom Zmenu č. 6 výzvy zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK, kód výzvy OPLZ-PO5a6-2020-1 a zároveň zmenu termínu 12. hodnotiaceho...