Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Aktuality


:


Oznam o zverejnení Zmeny č. 4 výzvy zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí (kanalizácia, prístup k pitnej vode)
01. 07. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom Zmenu č. 4 výzvy zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí (kanalizácia, prístup k pitnej vode), v prostredí marginalizovaných rómskych...

Oznam o zverejnení termínu uzavretia 12. hodnotiaceho kola na 06. júla 2022
30. 06. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zverejnení posunu termínu uzavretia 12. hodnotiaceho kola výzvy  zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK s kódom...

Vydanie Príručky pre prijímateľa pre PO6, verzia 6.0 OP ĽZ
30. 06. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje prijímateľov nenávratného finančného príspevku o zverejnení Príručky pre prijímateľa pre PO6, verzia 6.0 s účinnosťou od 01. júla 2022. Aktualizácia predmetnej príručky...

Oznam o zverejnení termínu uzavretia 7. hodnotiaceho kola a uzavretí výzvy na 06. júla 2022
29. 06. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zverejnení posunu termínu uzavretia 7. hodnotiaceho kola, ktoré je zároveň aj termínom uzavretia výzvy  zameranej na podporu dobudovania inžinierskych...

Vydanie Príručky pre prijímateľa DOP a NP pre PO5 a PO8 OP ĽZ
29. 06. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje prijímateľov nenávratného finančného príspevku o zverejnení spoločnej Príručky pre prijímateľa DOP a NP pre PO5 a PO8, verzia 1.0 s účinnosťou od 30. júna 2022. Za účelom...

Oznam o uzavretí výzvy zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK - OPLZ-PO5a6-2020-1
20. 06. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o uzavretí výzvy zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s prítomnosťou MRK s kódom POLZ-PO5a6-2020-1. Termín uzavretia výzvy je stanovený na 21...

Oznam SO o zverejnení usmernenia č. 10 k oprávnenosti z hľadiska VO na hlavné aktivity
16. 06. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán (ďalej len "SO") pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov/prijímateľov o zverejnení Usmernenia č. 10 - Špecifikácia preukázania splnenia a overenia podmienky poskytnutia príspevku č. 15 "Oprávnenosť z...

Oznam o zverejnení príručky pre oprávnenosť výdavkov pre PO6 - OP ĽZ
15. 06. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje príjimateľov o zverejnení Príručky k oprávnenosti výdavkov PO6, verzia 3.0, ktorá nadobúda účinnosť dňa 16. júna 2022. Bližšie informácie môžete nájsť na našom webovom sídle v...