Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2024, piatok
 

Pokračovanie poskytovania miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK prostredníctvom výzvy - OPLZ-PO8-2021-1 - Uzavretá

Bratislava, 09. 06. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 9. júna 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na poskytovanie individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) s kódom OPLZ-PO8-2021-1, ktorá bude financovaná zo zdrojov REACT-EÚ v rámci novej prioritnej osi 8 OP ĽZ.

V rámci výzvy je nastavená spätná oprávnenosť výdavkov od dňa 1. júna 2021.

"Ministerstvo vnútra SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje oznamuje v rámci výzvy OPLZ-PO8-2021-1, že funkcionalita predkladania Žiadostí o NFPITMS2014+ je spustená ." 

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 13. augusta 2021

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 30. septembra 2021

Oznam o termíne uzavretia výzvy MOPS (PDF, 214 kB)

 

Vyhlásená 9. júna 2021

Aktualizované FAQ (PDF, 484 kB)- často kladené otázky (aktualizácia 11. februára 2022)

Zmena výzvy č.1 (PDF, 257 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 1 MB)v znení zmeny č. 1

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s prílohami (ZIP, 642 kB)v znení zmeny č. 1

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa (PDF, 1 MB)

Príloha č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov (PDF, 293 kB)

Príloha č. 4 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov (PDF, 420 kB)

Príloha č. 5 - Zoznam ďalších monitorovacích údajov projektu (PDF, 372 kB)

Príloha č. 6 - Súlad projektu s 3D (PDF, 262 kB)

Príloha č. 7 - Informácia pre žiadateľov o NFP (PDF, 377 kB)

Archív:

Uzávierka 1. hodnotiaceho kola je vo výzve plánovaná na 26.júl 2021. Na základe informácie centrálneho koordinačného orgánu bude potrebné upraviť funkcionalitu ITMS2014+ a preto žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP), nie je dočasne  možné pripraviť a predkladať v ITMS2014+. O spustení funkcionality na predkladania ŽoNFP s prílohami v rámci ITMS2014+ budú žiadatelia informovaní na webovom sídle SO.

V závislosti od času úpravy systému ITMS2014+ sa môže termín 1. hodnotiaceho kola predĺžiť, o čom bude SO oprávnených žiadateľov informovať prostredníctvom webového sídla.

"Ministerstvo vnútra SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje oznamuje v rámci výzvy OPLZ-PO8-2021-1, že pôvodný termín uzávierky 1. hodnotiaceho kola výzvy 26.07.2021 sa bude predlžovať minimálne o 7 pracovných dní. O presnom termíne uzávierky 1. hodnotiaceho kola budú všetci oprávnení žiadatelia informovaní v čo najskoršom termíne prostredníctvom webového sídla stránky SO."

Oznam o posune termínu uzavretia 1. hodnotiaceho kola výzvy (PDF, 212 kB) - 04. augusta 2021

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 1 MB)

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s prílohami (ZIP, 640 kB)

Aktualizované FAQ (DOCX, 55 kB)- často kladené otázky

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]