Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2018, Streda
 

Výzva zameraná na podporu prístupu k pitnej vode - OPLZ-PO6-SC611-2016-3

07. 12. 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 7. decembra 2016 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít pomocou vodovodov, studní a úpravní povrchových vôd - OPLZ-PO6-SC611-2016-3.

Vyhlásená - 7. decembra 2016

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 10. marca 2017

Zoznam schválených ŽoNFP (XLSX, 14 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLSX, 14 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (PDF, 193 kB)

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 26. septembra 2017

Zoznam shválených ŽoNFP (XLS, 37 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLS, 37 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (DOCX, 14 kB)

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 5. marca 2018 (PDF, 213 kB)

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola - 21. mája 2018 (PDF, 212 kB)

Uzavretie 5. hodnotiaceho kola - 24. augusta 2018 (PDF, 213 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č. 1 (PDF, 824 kB)

Zmena výzvy č. 1 (PDF, 611 kB)

Prílohy k výzve:

Vývoj alokácie výzvy

Graf k stiahnutiu (JPG, 49 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]