Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Výzva zameraná na poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ - OPLZ-PO5-2017-2

Bratislava, 14. 12. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 14. decembra 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ s kódom OPLZ-PO5-2017-2.

Vyhlásená - 14. decembra 2017


Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 14. septembra 2018

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 15. januára 2019

Uzavreti 3. hodnotiaceho kola - 18. marca 2019

Oznámenie o termíne uzavretia výzvy (PDF, 213 kB)

Zmena č. 1 výzvy (PDF, 501 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č. 1 (PDF, 1 MB)

Kompletná výzva s prílohami v znení Zmeny č. 1 (ZIP, 3 MB)

Z dôvodu súbežného výkonu administratívneho overenia žiadostí o NFP predložených v rámci rôznych zameraní výziev prioritných osí 5 a 6 predlžuje Ministerstovo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje lehotu na vydanie rozhodnutí žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO5-2017-2 do 26. augusta 2019.

Často kladené otázky (FAQ)  (PDF, 423 kB)

Prílohy k výzve:

Archív:

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 1 MB)

Kompletná výzva s prílohami (ZIP, 4 MB)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o NFP predložených v rámci I. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPLZ-PO5-2017-2 zameranej na poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ presiahol aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Z uvedeného dôvodu SO predpokladá vyčerpanie alokácie v druhom hodnotiacom kole, na základe čoho môže sprostredkovateľský orgán výzvu uzavrieť. Presná informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená v priebehu schvaľovacieho procesu žiadostí o NFP predložených v rámci 1. resp. 2. hodnotiaceho kola.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]