Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier - OPLZ-PO6-SC613-2016-2

18. 07. 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 18. júla 2016 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu, modernizáciu a prestavbu komunitných centier s kódom OPLZ-PO6-SC613-2016-2.

Vyhlásená - 18. júla 2016


Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 23. septembra 2016

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 24. februára 2017

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 16. januára 2018 (PDF, 212 kB)

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola - 02. júla 2018 (DOCX, 60 kB)

Uzavretie 5. hodnotiaceho kola - 25. októbra 2018 (DOCX, 61 kB)

Uzavretie 6. hodnotiaceho kola - 20. mája 2019 (DOCX, 61 kB)

Oznámenie o termíne uzavretia výzvy - 20. mája 2019 (PDF, 255 kB)

Oznam o zmene výzvy (PDF, 361 kB) - informácia k zjednodušeniu povinnosti predkladania výpisu z listu vlastníctva

Zmena č. 2 výzvy (PDF, 583 kB)

Výzvy na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č. 2 (PDF, 888 kB)

Prílohy k výzve:

Oznam o možnosti predkladania povinných príloh:

v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov platí pre výzvu, že SO pre Operačný program Ľudské zdroje bude akceptovať, kvôli zjednodušovaniu administratívnej záťaže žiadateľa, predloženie povinných príloh aj cez systém ITMS2014+, okrem prílohy č. 11 ŽoNFP: Projektová dokumentácia stavby, vrátane položkového rozpočtu stavby, ktorá musí byť doručená v zmysle výzvy výlučne v listinnej podobe.

Archív:

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 764 kB)

Zmena č. 1 výzvy (PDF, 411 kB)

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]