Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. február 2019, Nedeľa
 

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení - OPLZ-PO6-SC612-2018-1

Bratislava , 09. 10. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 9. októbra 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s kódom OPLZ-PO6-SC612-2018-1.

Vyhlásená - 9. októbra 2018

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 06.11.2018

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 22.02.2019

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 786 kB)

Prílohy k výzve:

Prehľad čerpania k 31.12.2018

 Prehľad čerpania

Graf k stiahnutiu (JPG, 40 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]