Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. december 2023, streda
 

Otázky k výzvam na výstavbu/rekonštrukciu materských škôl (OPLZ-PO6-SC612-2016-1a a OPLZ-PO6-SC612-2016-1b)

08. 09. 2016

Ministerstvo vnútra vyhlásilo 29. januára 2016 dve výzvy na predkladanie projektov zameraných na rozširovanie kapacít materských škôl, či už formou rekonštrukcie alebo výstavby nových budov. Výzvy sú súčasťou operačného programu Ľudské zdroje, z ktorého je na tieto projekty vyčlenených 58 miliónov eur. 

3D - Desegregácia, degetoizácia, destigmatizácia (PDF, 190 kB)

Benchmarky a limity (PDF, 284 kB)

Energetika a hospodárnosť budov (PDF, 304 kB)

Identifikácia MRK (PDF, 267 kB)

IMTS2014+

Kapacita MS (PDF, 379 kB)

Kde možno stavať (PDF, 182 kB)

Kombinácia hlavných aktivít (PDF, 183 kB)

Merateľné ukazovatele (PDF, 195 kB)

Oprávnené výdavky (PDF, 308 kB)

Príloha č. 17 ŽoNFP (PDF, 587 kB)

Rozširovanie, výstavba, rekonštrukcia (PDF, 305 kB)

Stavebné povolenia (PDF, 189 kB)

Telocvične, jedálne, ihriská apod. (PDF, 185 kB)

Územno-rozvojový plán (PDF, 184 kB)

Verejné obstarávanie (PDF, 327 kB)

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]