Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Oznam pre žiadateľov výzvy MOPS o spustení funkcionality podávania ŽoNFP v rámci ITMS2014+ a aktualizácii FAQ

Bratislava, 22. 07. 2021

ilustrácia - oznam - Operačný program ľudské zdroje

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán (ďalej len SO) pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje potenciálnych žiadateľov výzvy zameranej na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (ďalej len MOPS) s kódom OPLZ-PO8-2021-1, že SO zverejnil vo výzve "Aktualizované FAQ (DOCX, 55 kB)" ku dňu 22. júla 2021. Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje ďalej informuje žiadateľov v rámci výzvy OPLZ-PO8-2021-1 MOPS, že funkcionalita predkladania Žiadostí o NFP v rámci ITMS2014+ je spustená.

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]