Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. apríl 2024, nedeľa
 

Rekonštrukcia objektu CPaCS Trstená - Chyžne

 

Logo ISF a AMIF            

           FONDY PRE OBLASŤ VNÚTORNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť, nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz. 

  • Špecifický cieľ: Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti
  • Národný cieľ: Trestná činnosť – Výmena informácií

Prijímateľ: Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru
Výška grantu: 1 000 000 eur
Obdobie realizácie projektu: 01.07.2016 - 31.12.2023

Zodpovedný orgán: Ministerstvo vnútra SR

Popis projektu

Jedným z kompenzačných opatrení po zrušení kontrol na vnútorných hraniciach je zriaďovanie centier policajnej a colnej spolupráce (CPaCS). CPaCS podporuje a rozvíja medzinárodnú policajnú spoluprácu na účely predchádzania a riešenia hrozieb na úseku bezpečnosti a verejného poriadku prioritne na prihraničných územiach. Aj na prvý pohľad drobná kriminalita ako vlámania a krádeže, falšovanie dokladov, predaj falšovaného a nebezpečného tovaru a konanie organizovaných skupín sú často miestnymi prejavmi celosvetových zločineckých sietí. Preto získavanie, vyhodnocovanie a rýchla výmena informácií so zmluvným partnerom prostredníctvom CPaCS napomáha k predchádzaniu trestnej činnosti a odhaľovaniu páchateľov trestnej činnosti, čo vedie k zníženiu kriminality a zároveň k zvýšeniu bezpečnosti občanov EÚ.

Rekonštrukciou objektu CPaCS  Trstená – Chyžne sa dosiahnu zdraviu nezávadné a primerané pracovné priestory, ktoré umožnia rozšírenie spolupráce v zmysle platnej bilaterálnej zmluvy a vykonávacej dohody. Tým si Slovenská republika splní svoj záväzok recipročne poskytnúť primerané pracovné priestory, tak ako Poľská republika poskytuje v súčasnosti slovenským bezpečnostným zložkám na CPaCS Vyšný Komárnik – Barwinek. Zapojením ďalších bezpečnostných zložiek zmluvných strán sa zároveň zrýchli a zefektívni výmena informácií tak na národnej, ako i na medzinárodnej úrovni.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]