Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Elektronické služby centrálnej evidencie správnych deliktov a priestupkov pre bežných používateľov sú už pripravené

31. 03. 2017

peniaze

Ministerstvo vnútra v uplynulých rokoch budovalo a automatizovalo svoje interné procesy v rámci realizácie vládneho programu ESO /Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa/. Vzhľadom na rozsah kompetencií rezortu vnútra a tomu zodpovedajúcu systémovú prevádzku išlo o pomerne komplikované zadanie.

Jednou z jeho mnohých súčastí, ktorá odštartovala v roku 2013 projektom budovaným v rámci OPIS, bolo pripraviť prostredie na postupnú elektronickú úhradu pokút a sankcií a centrálnu evidenciu správnych deliktov a priestupkov.

Budovanie projektu  Elektronické služby MV SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku  - 2. fáza pokračovalo  v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rokoch 2016-2017 . Na záverečnej konferencii k ukončeniu projektu 30. marca 2017 o podrobnostiach  informovali projektový manažér Kamil Fako z odboru aplikácií sekcie informatiky MV SR a zástupca dodávateľského konzorcia Jozef Šuga.

Riadiaci orgán OP Integrovaná infraštruktúra

 

 

 
Predpokladom  na používanie väčšiny elektronických služieb je mať aktivovaný elektronický občiansky preukaz s bezpečnostným osobným kódom /BOK/. Jeho držiteľ môže v súčasnosti v rámci služieb projektu Elektronické služby MV SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku  - 2. fáza bezplatne po prihlásení požiadať o  informácie o priestupkoch, sankciách či pohľadávkach z nich plynúcich a o uložených ochranných opatreniach, ktoré o ňom vedie ministerstvo vnútra.

Prehľad všetkých neuhradených pohľadávok po splatnosti je dostupný v Centrálnom registri splatných pohľadávok štátu. Pomocou ďalšej elektronickej služby však môže držiteľ elektronického OP získať štrukturované informácie o dlžných sumách a trovách konania, ktoré mu uložila polícia, Hasičský záchranný zbor či pracoviská civilnosprávneho úseku štátnej správy. V rámci elektronického vybavenia pokuty či sankcie bude možné elektronicky podať žiadosť o uzatvorenie dohody o splátkach, o odklad platenia či žiadosť o odpustenie dlhu.

Okrem toho je k dispozícii informačná služba zobrazujúca v prehľadnej forme rôzne typy priestupkov a opatrenia, ktoré priestupkové orgány ukladajú pri porušení zákonov.

Služby sú k dispozícii na portáli Elektronické služby MV SR a tiež na Ústrednom portáli verejnej správy.

 

Prečítajte si tiež:

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz