Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Počet detských obetí obchodovania s ľuďmi je alarmujúci

21. 01. 2021

žobrajúce dieťa hrajúce na harmonike na ulici

V roku 2020 do štatistík obetí obchodovania s ľuďmi pribudlo 60 Slovákov. Alarmujúci je najmä  počet detských obetí, ktoré zločinci využívajú najmä na nútené žobranie a sexuálne vykorisťovanie. Ministerstvo vnútra SR ako gestor problematiky obchodovania s ľuďmi sa od roku 2006 venuje aj pomoci a podpore obetiam obchodovania s ľuďmi prostredníctvom špecializovaného programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi.

Na Slovensku bolo za rok 2020 identifikovaných celkom 62 obetí obchodovania s ľuďmi ( 60 prípadov občania SR,  2 prípady cudzí štátni príslušníci). Z toho bolo 27 mužov (3 osoby mladšie ako 18 rokov, t.j. deti) a 35 žien (z toho 13 osôb mladších ako 18 rokov, t.j. deti). Špecializovaný program pomoci má za Ministerstvo vnútra SR v gescii Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality (ICOSL), ktoré zabezpečuje poskytovanie pomoci a podpory obetiam obchodovania s ľuďmi. ICOSL úzko spolupracuje s Národnou jednotkou boja proti nelegálnej migrácii úradu hraničnej a cudzineckej polície PPZ, ktorá odhaľuje a vyšetruje prípady obchodovania s ľuďmi.

Formy vykorisťovania zaznamenané v roku 2020:

  • 22 prípadov vykorisťovania za účelom nútenej prostitúcie alebo iných foriem sexuálneho vykorisťovania,
  • 26 prípadov vykorisťovania za účelom nútenej práce alebo nútenej služby,
  • 9 prípadov vykorisťovania za účelom núteného sobáša,
  • 10 prípadoch vykorisťovania za účelom núteného žobrania,
  • 5 prípadoch bola kombinácia spôsobov vykorisťovania.

Vysoký je počet detských obetí obchodovania s ľuďmi, kde boli zaznamené prípady detí vo veku od 5 mesiacov života (chlapček vykorisťovaný na nútené žobranie) až po 17 rokov. Deti sú najčastejšie zneužívané za účelom sexuálneho vykorisťovania (9 prípadov, pritom najmladšia osoba mala 11 rokov), núteného žobrania (4 prípady) a vykorisťovania za účelom núteného sobáša (5 prípadov).

Nie som na predaj

V 2 prípadoch boli obete zneužívané kombinovane.
V prvom prípade bolo dievča vykorisťované za účelom nútenej prostitúcie v kombinácii s vykorisťovaním za účelom núteného sobáša. V druhom prípade bolo taktiež dievča nútené k žobraniu a zároveň k prostitúcii. 

Ide skutočne o traumatizujúce príbehy. Priznám sa, že je veľmi nepríjemné čítať o zneužívaní ľudí vôbec, nie to ešte detí. Tieto činy sú neprípustné a ubezpečujem občanov, že s našimi odborníkmi z radov rezortu vnútra a polície robíme maximum pri odhaľovaní týchto prípadov a poskytnutí včasnej pomoci obetiam," zdôraznil minister vnútra Roman Mikulec. 

Je veľmi dôležité venovať pozornosť svojmu okoliu a blízkym. V prípade otázok súvisiacich s problematikou obchodovania s ľuďmi je širokej verejnosti k dispozícii bezplatná Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818. Zároveň pripomíname, pokiaľ ste sa stali obeťou alebo svedkom trestného činu obchodovania s ľuďmi, neváhajte kontaktovať  políciu na telefónnom čísle 158.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz