Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2019, utorok
 

Postup na zaslanie elektronickej žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie

Žiadosť o uznanie odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie je možné zaslať Ministerstvu vnútra SR, odboru živnostenského podnikania aj elektronicky prostredníctvom služby "všeobecná agenda", ktorá je dostupná na portáli www.slovensko.sk.

1. Vybrať službu "Všeobecná agenda": 

krok 1.

2. Vybrať adresáta: Ministerstvo vnútra SR a kliknúť na "prejsť na službu":

krok 2

 3. Po presmerovaní na prihlasovaciu stránku je potrebné prihlásiť sa svojim eID:

krok 3

 4. Po prihlásení je občan presmerovaný priamo na elektronické podanie, ktoré je potrebné vyplniť podľa pokynov a priložiť prílohy, ktoré sú vyžadované podľa zákona.

krok 4

5. Elektronický dokument je poterbné podpísať svojim eID (resp. iným podporovaným elektronickým podpisom) a odoslať.

krok 5

Ministerstvo vnútra SR, odbor živnostenského podnikania potvrdí prijatie elektronického dokumentu a vyzve žiadateľa na úhradu príslušného správneho poplatku a v prípade chýbajúcich dokumentov (príloh), vyzve žiadateľa aj na ich doplnenie. Výstupný dokument je následne zaslaný elektronicky do elektronickej schránky správ žiadateľa a listinná podoba dokumentu je zaslané poštou na adresu žiadateľa.

 

Dôležité odkazy

Kompetentný orgán:

Ministerstvo vnútra SR
odbor živnostenského podnikania
Drieňová 22
826 86 Bratislava

Technická podpora:

https://www.slovensko.sk/sk/kontakt

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]