Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. júl 2020, piatok
 

Postup na zaslanie elektronickej žiadosti o uznanie odbornej praxe a kvalifikácie

Žiadosť o uznanie odbornej praxe a kvalifikácie je možné zaslať Ministerstvu vnútra SR, odboru živnostenského podnikania aj elektronicky prostredníctvom služby "všeobecná agenda", ktorá je dostupná na portáli www.slovensko.sk.

Postup:

1. Vybrať službu "Všeobecná agenda": 

krok 1.

2. Vybrať adresáta: Ministerstvo vnútra SR a kliknúť na "prejsť na službu":

krok 2

 3. Po presmerovaní na prihlasovaciu stránku je potrebné prihlásiť sa svojim eID:

krok 3

 4. Po prihlásení je občan presmerovaný priamo na elektronické podanie, ktoré je potrebné vyplniť podľa pokynov a priložiť prílohy, ktoré sú vyžadované podľa zákona.

krok 4

5. Elektronický dokument je potrebné podpísať svojim eID (resp. iným podporovaným elektronickým podpisom) a odoslať.

krok 5

Ministerstvo vnútra SR, odbor živnostenského podnikania potvrdí prijatie elektronického dokumentu a vyzve žiadateľa na úhradu príslušného správneho poplatku a v prípade chýbajúcich dokumentov (príloh), vyzve žiadateľa aj na ich doplnenie. Výstupný dokument je následne zaslaný elektronicky do elektronickej schránky správ žiadateľa a listinná podoba dokumentu je zaslané poštou na adresu žiadateľa.

 

Dôležité odkazy

Kompetentný orgán:

Ministerstvo vnútra SR
odbor živnostenského podnikania
Drieňová 22
826 86 Bratislava

Technická podpora:

https://www.slovensko.sk/sk/kontakt

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]