Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 

Prílohy

Prílohy čiastky 11/2005

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Výkaz o činnosti obce v oblasti preneseného výkonu štátnej správy v správnom konaní za rok 2005 (20,0 kB) xls
Výkaz o činnosti samosprávneho kraja v oblasti preneseného výkonu štátnej správy v správnom konaní za rok 2005 (22,0 kB) xls
Legenda k výkazom o činnosti obce a samosprávneho kraja v oblasti preneseného výkonu štátnej správy v správnom konaní za rok 2005 (25,5 kB) rtf
Sumárny výkaz o činnosti obce v oblasti preneseného výkonu štátnej správy v správnom konaní za rok 2005 (27,1 kB) xls
Sumárny výkaz o činnosti samosprávneho kraja v oblasti preneseného výkonu štátnej správy v správnom konaní za rok 2005 (30,7 kB) xls
Sumárny výkaz o činnosti obce v oblasti preneseného výkonu štátnej správy za rok 2005, ktorá súvisí s ich rozhodovacou pôsobnosťou, ale nemá charakter rozhodnutí (19,5 kB) xls
Sumárny výkaz o činnosti samosprávneho kraja v oblasti preneseného výkonu štátnej správy za rok 2005, ktorá súvisí s ich rozhodovacou pôsobnosťou, ale nemá charakter rozhodnutí (17,4 kB) xls
Legenda k sumárnym výkazom o činnosti obce a samosprávneho kraja v oblasti preneseného výkonu štátnej správy (15,5 kB) rtf
Prehľad o hospodárení obcí s rozpočtovými prostriedkami v roku 2005 (18,4 kB) xls
Prehľad o hospodárení samosprávnych krajov s rozpočtovými prostriedkami v roku 2005 (17,4 kB) xls
Prehľad o evidenčnom počte zamestnancov obcí, ktorí v roku 2005 zabezpečovali prenesený výkon štátnej správy (15,4 kB) xls
Prehľad o evidenčnom počte zamestnancov samosprávych krajov, ktorí v roku 2005 zabezpečovali prenesený výkon štátnej správy (15,4 kB) xls
Prehľad o vzdelanostnej štruktúre zamestnancov obcí, ktorí v roku 2005 zabezpečovali prenesený výkon štátnej správy (18,9 kB) xls
Prehľad o vzdelanostnej štruktúre zamestnancov samosprávnych krajov, ktorí v roku 2005 zabezpečovali prenesenývýkon štátnej správy (18,4 kB) xls