Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2020, pondelok
 

Medzinárodný týždeň otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu

31. 10. 2019

Týždeň v dňoch 21.-27.10.2019 bol medzinárodným týždňom otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu (Open Access Week). Keďže jednou z tém Iniciatívy pre otvorené vládnutie je práve téma otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu a otvorená veda, úrad splnomocnenca prijal pozvanie na aktívnu účasť na podujatiach organizovaných pri tejto príležitosti na Slovensku.

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica zorganizovala dňa 23.10.2019 Open Access Day. Podujatie bolo určené zamestnancom a študentom univerzity. Zástupkyňa úradu splnomocnenca na ňom informovala o prepojení otvoreného vládnutia a otvoreného prístupu k vede. Pozornosť upriamila na tému občianska veda (Citizen Science) ako nástroja na využitie potenciálu širokej verejnosti pri realizácii vedeckých projektov a nástroja budovania dôvery medzi občanmi a akademickým prostredím.

Druhou akciou bol národný workshop Open Access: jeho príležitosti a výzvy, organizovaný Centrom vedecko-technických informácií SR dňa 24.10.2019 v Bratislave a určený širokej vedeckej a knižničnej obci. Na tomto podujatí úrad splnomocnenca zosumarizoval dosiahnuté výsledky v téme otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu a otvorená veda, ktoré sú zakomponované v akčných plánoch Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Plnením týchto úloh je poverené Centrum vedecko-technických informácií SR ako národný kontaktný bod pre Open Access na Slovensku.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy