Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. jún 2020, utorok
 

Na Akadémii dobrej politiky sme prednášali o ochrane whistleblowerov

03. 06. 2019

V rámci plnenia úlohy č. 62Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019 (PDF, 905 kB), ktorá hovorí o zvyšovaní povedomia verejnosti v oblasti oznamovania protispoločenskej činnosti viedol náš kolega Bystrík Antalík webinár s názvom Boj proti korupcii II.- Whistleblowing v praxi. Webinár bol súčasťou vzdelávania cez Akadémiu dobrej politiky, ktorú pravidelne organizuje organizácia Youth Politics Education.

V rámci webináru diskutovali zúčastnení a zúčastnené aj o tom, aké skutky je možné považovať za protispoločenské správanie a korupciu, o postojoch k oznamovaniu protispoločenskej činnosti, či o nástrojoch, ktoré slúžia na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Študenti a študentky sa dozvedeli aj o zmenách, ktoré nastali po prijatí nového zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Študentka Akadémie Katka zhodnotila webinár pozitívne: “Vzhľadom k tomu, že som nebola veľmi informovaná v tejto oblasti, tak mi to prinieslo prísun veľmi kvalitných informácií, či už ohľadom toho ako to funguje, aké opatrenia sa už prijali a aké sú plány do budúcnosti, no taktiež som si uvedomila, že myslenie našej spoločnosti sa v tejto oblasti veľmi nemení, ako keby ľudia boli „zakonzervovaní” v pohľade na korupciu a je potrebné o tom rozprávať, zmeniť „žalobabu”, „zradcu” na človeka s odvážnym prístupom a konaním.”

Ďakujeme za možnosť podporiť vzdelávanie mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o veci verejné a tešíme na ďalšiu spoluprácu s Youth Politics Education.

O téme a o predstavách kanditátov a kandidátok na vedúcu pozíciu úradu sa v dňoch 4. - 5. júna môžete dozvedieť viac v rámci verejného vypočutia, ktorého prenos je dostupný na facebooku Úradu vlády: https://www.facebook.com/UradVladySR

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy