Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. marec 2020, utorok
 

Národný lesnícky program bude tvorený participatívne so zapojením občianskej spoločnosti

17. 01. 2020

Dňa 9. januára 2020 sme sa stretli s predstaviteľmi Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ohľadom participatívnej tvorby nového Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky na roky 2021 – 2030 (NLP). MPRV SR tvorí NLP participatívne v spolupráci so zástupcami občianskej spoločnosti v rámci napĺňania úlohy č. 16 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021 (PDF, 656 kB).

Na stretnutí nám sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva prezentovala Vstupnú správu k NLP (PDF, 6 MB), ktorá je zavŕšením prvej fázy tvorby NLP, a plánovaný proces tvorby stratégie. ÚSV ROS veľmi pozitívne vníma zámer vytvoriť komunikačný plán a určiť osobu manažéra komunikácie a publicity, nakoľko komunikácia je dôležitým aspektom participácie. Súčasťou vstupnej správy je aj porovnávacia analýza v medzinárodnom kontexte, ktorá ilustruje tvorbu národných lesníckych programov v iných krajinách.

MPRV SR nás požiadali o návrhy a pripomienky k participatívnemu procesu a prisľúbili, že k časovému harmonogramu tvorby stratégie doplnia aj plán participačných aktivít. Na záver stretnutia sme sa zhodli, že v spoločných stretnutiach k participatívnej tvorbe NLP budeme určite pokračovať.

Predbežná informácia k tvorbe Národného lesníckeho programu je dostupná na portáli Slov - lex na tomto odkaze: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2020/11

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy