Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2020, pondelok
 

Štátny pedagogický ústav otvoril diskusiu ku Koncepcii skvalitnenia matematického vzdelávania

28. 10. 2019

Ako reakciu na znižujúcu sa úroveň matematického vzdelania žiakov a študentov na Slovensku, ktorú dokazujú výsledky medzinárodných testovaní, ale aj v kontexte súčasnej rýchlo meniacej sa spoločnosti a vývoja nových technológii pripravila pracovná skupina Štátneho pedagogického ústavu návrh Koncepcie skvalitnenia matematického vzdelávania na základných a stredných školách.  

Návrh Koncepcie je k dispozícii na pripomienkovanie verejnosti do 15. novembra 2019 na webstránke Štátneho pedagogického ústavu na tomto mieste. Návrhy a komentáre je možné vkladať do tabuľky a následne zaslať na e-mailovú adresu spu (at) statpedu.sk.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti oceňuje otvorenie tvorby koncepcie na verejné pripomienkovanie a pozýva všetkých relevantných aktérov, aby sa k dokumentu vyjadrili.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy