Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. apríl 2020, sobota
 

Stretnutie kontaktných osôb z rezortov k Akčnému plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 - 2021

03. 01. 2020

Dňa 12. decembra 2019 sa na pôde ÚSV ROS uskutočnilo stretnutie kontaktných osôb pre Iniciatívu pre otvorené vládnutie z jednotlivých rezortov a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Hlavnou témou stretnutia bol prijatý Akčný plán Inciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 - 2021 (PDF, 656 kB), predstavenie jednotlivých úloh, kontextu a očakávania napĺňania.

Počas stretnutia sme so zúčastnenými prešli všetky úlohy, predstavili myšlienku úlohy a prípadne očakávania na splnenie úlohy. Veľmi diskutovanou úlohou je zverejňovanie vnútorných predpisov a iných organizačno riadiacich aktov rezortov a ostatných úradov na portáli Slov - lex (úloha č. 23). Na stretnutí sme sa dohodli, že k tejto, ale aj k ostatným úlohám vyplývajúcich z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 - 2021 vypracujeme návrhy riešení.

Stretnutia s kontaktými osobami budú pravidelne pokračovať. Všetci a všetky kontaktné osoby za jednotlivé rezorty sú vždy vítané na našich podujatiach k agende otvoreného vládnutia, ale samozrejme aj k iným témam, ktorým sa na úrade venujeme.


 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy