Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. jún 2020, utorok
 

Aktuálne informácie o Iniciatíve pre otvorené vládnutie


:


Rokovania s rezortmi o zverejnení najžiadanejších datasetov a API
01. 02. 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) realizoval v termíne 16. - 31. marca 2017 prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch a otvorených aplikačných programových rozhraniach elektronických služieb verejnej správy. Prieskum...

O OGP na Slovensku informujeme aj na Youtube
29. 01. 2018

Vraví sa, že raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť. Aj preto nájdete Iniciatívu pre otvorené vládnutie na Youtube, kde postupne pribúdajú videá z našich podujatí, ktoré sme v minulom roku organizovali. Najnovšie sa môžete vrátiť k Open Data Akadémii, ktorú sme organizovali v rámci...

Open Government Week 2017 - Záverečná správa
03. 01. 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti organizoval v dňoch 6. - 10 novembra 2017 v poradí druhý týždeň otvoreného vládnutia pod názvom Open Government Week 2017. Na podujatí, počas ktorého sa uskutočnili inšpiratívne diskusie, interaktívne workshopy, prezentácie...

2. stretnutie Koordinačnej skupiny k implementácii Akčného plánu OGP 2017-2019
08. 12. 2017

V stredu 7. decembra 2017 sa uskutočnilo druhé stretnutie Koordinačnej skupiny k implementácii Akčného plánu OGP 2017-2019. Stretnutia sa okrem zástupcov ÚSV ROS zúčastnili kontaktné osoby pre OGP úlohy v jednotlivých rezortoch a ostatných ÚOŠS, ktorých náplňou práce (okrem iného) je aj...

Pracovné stretnutie k všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov
04. 12. 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) v spolupráci s Úradom na ochranu osobných údajov organizuje dňa  12. decembra 2017 od 9:00 do 12:00  pracovné stretnutie v súvislosti s implementáciou všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) s fokusom...

Ďakujeme Vám za účasť na Open Government Week 2017
16. 11. 2017

Počas druhého novembrového týždňa (6.-10.11.2017) organizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti druhý ročník podujatia Open Government Week. Podujatia sa zúčastnilo 400 ľudí. Všetkým návštevníkom patrí úprimná vďaka. Podujatie sa konalo v krásnych priestoroch...

Zverejnili sme program OPEN GOVERNMENT WEEK 2017
27. 10. 2017

Milí priatelia, Po úvodnej pozvánke na Open Government Week 2017 v týždni 6.-10. novembra 2017 v Umelke v Bratislave Vám predstavujeme nabitý inšpiratívny program na témy: OTVORENÉ VZDELÁVACIE ZDROJE  (pondelok 14:00 - 17:30) PARTICIPÁCIA (utorok 9:00–16:00) OTVORENÁ LEGISLATÍVA...

Koordinačné stretnutie k open data politikám
18. 10. 2017

ÚSV ROS organizoval dňa 3.10.2017 na pôde MV SR koordinačné stretnutie k plneniu úloh z Akčného plánu OGP 2017-2019 (gestor ÚSV ROS), Stratégie a akčného plánu sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy (gestor NASES) a Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (gestor...

«  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy