Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Aktuálne informácie o Iniciatíve pre otvorené vládnutie


:


Výzva: Vyjadrite sa k prieskumu k najžiadanejších datasetov a API
15. 05. 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) realizuje v rámci záväzkov B.8 a B.15 uznesenia vlády č. 104/2017 (Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019) každoročne prieskum verejnosti o najžiadanejších datasetoch a otvorených...

Vyjadrite sa k štúdii o používaní otvoreného softvéru v štátnej správe
14. 05. 2018

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pripravil v rámci úlohy B.19 uznesenia vlády č. 104/2017 (Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019) štúdiu, ktorá sa zameriava na používanie otvoreného softvéru v štátnej správe. Ambíciou štúdie je...

Stretnutie s Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky k ortofotomozaike
11. 05. 2018

Dňa 27. apríla 2018 sa na Úrade splnomocnenca konalo stretnutie so zástupcami Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva SR, zástupkyňou Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby a s expertmi na otvorené dáta. Témou stretnutia bola...

Open Data a GDPR
30. 04. 2018

V utorok, 17. apríla 2018, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) partnerská organizácia vystúpili na konferencii „Open Data a GDPR“ organizovanej týždenníkom Trend a spoločnosťou FinStat. Predmetom konferencie bol vzťah otvorených dát a ...

Analýza zverejňovania správ o účasti verejnosti a predbežných informácií za rok 2017
29. 04. 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR vypracoval Analýzu zverejňovania správ o účasti verejnosti a predbežných informácií. Analýza vznikla v rámci plnenia úlohy B.63 uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017 k...

Hodnotíme plnenie úloh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 - 2019
20. 04. 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) ako koordinačný orgán Iniciatívy pre otvorené vládnutie (z angl. Open Government Partnership, OGP) pripravuje strednodobú hodnotiacu správu napĺňania záväzkov Akčného plánu OGP na roky 2017 – 2019. Správa vzniká za cieľom...

Hľadáme výskumníkov alebo výskumníčky
13. 04. 2018

4. mája 2018: Ďakujeme za Váš záujem o otvorenú pozíciu výskumníkov a výskumníčok, včera, 3. mája 2018 sme uzavreli prijímanie žiadostí.   Ak však stále chcete prispieť k rozvoju občianskej spoločnosti, podporovať spoluúčasť a participáciu vo verejných politikách či otvárať vládnutie...

Slovensko bolo tento rok súčasťou Týždňa otvoreného vzdelávania
28. 03. 2018

Dňa 15. marca 2018 sa v priestoroch Vedeckého parku Univerzity Komenského uskutočnilo pracovné stretnutie pod vedením ÚSV ROS k téme otvorených vzdelávacích zdrojov. Toto stretnutie bolo súčasťou celosvetového podujatia s názvom Týždeň otvoreného vzdelávania, do ktorého sa Slovensko zapojilo po...

«  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy