Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. júl 2020, sobota
 

Aktuálne informácie o Iniciatíve pre otvorené vládnutie


:


Ukončili sme prihlasovanie do programu Týždňa otvoreného vládnutia 2020
16. 03. 2020

Prihlasovanie do programu Týždňa otvoreného vládnutia 2020, ktorý sa uskutoční 26.-29. mája v Bratislave, sme ukončili. Ďakujeme všetkým prihláseným za inšpiratívne projekty a inovácie, ktoré do programu ponúkli. Ak ste sa nestihli prihlásiť a predsa len máte zaujímavý projekt, iniciatívu či...

Otvorené vzdelávacie zdroje ako nástroj podpory vzdelávania žiakov a študentov počas uzavretia škôl - zoznam zaujímavých odkazov
12. 03. 2020

Otvorené vzdelávacie zdroje a otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu dostáva v súčasnej situácii nový význam. Vďaka otvoreným licenciám môžu pedagógovia, rodičia, žiaci aj študenti voľne využívať vzdelávacie zdroje a databázy ako doplnok ku vzdelávaniu v domácich...

Uzavreli sme memorandum o spolupráci so Slovenskou rektorskou konferenciou
06. 03. 2020

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti a Slovenská rektorská konferencia uzavreli Memorandum o vzájomnej spolupráci. Prejavili tým vôľu spoločne vyvíjať úsilie pri napĺňaní cieľov transparentnosti, otvorenosti a participácie na základe princípov otvoreného...

Aktualizovaný zoznam kontaktných osôb Iniciatívy pre otvorené vládnutie počas plnenia Akčného plánu na roky 2020 - 2021
28. 02. 2020

Dňa 12. decembra 2019 sa na pôde ÚSV ROS uskutočnilo stretnutie kontaktných osôb pre Iniciatívu pre otvorené vládnutie z jednotlivých rezortov. Hlavnou témou stretnutia bol prijatý Akčný plán Inciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 - 2021, predstavenie jednotlivých úloh, kontextu a očakávania...

TÝŽDEŇ OTVORENÉHO VLÁDNUTIA 2020: Staňte sa súčasťou najväčšieho podujatia k otvorenému vládnutiu na Slovensku!
19. 02. 2020

Milí priatelia, milé priateľky otvoreného vládnutia na Slovensku, s radosťou vám oznamujeme, že jubilejný piaty ročník Týždňa otvoreného vládnutia sa uskutoční v dňoch 26. – 29. mája 2020 v Bratislave. Týždeň otvoreného vládnutia 2020 bude jedinečným podujatím, ktoré ponúkne...

Ponuka stáže: Pomôžte nám nájsť otvorené vzdelávacie zdroje!
12. 02. 2020

Študuješ na pedagogickej fakulte, chceš sa po škole venovať právu, alebo Ťa zlákali prírodovedné disciplíny? Zaujíma Ťa, z čoho sa učia žiaci a žiačky, študenti a študentky na základných a stredných školách okrem učebníc? Vieš o zaujímavých mimovládkach, či aktívnych...

Lepšie otvorené dáta: Zákon o údajoch a publikačné minimum pre štátnu správu
11. 02. 2020

Dátová kancelária, ktorá pôsobí na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (gestor úlohy č. 2 z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019:  Predložiť návrh zákona o údajoch na rokovanie vlády a úlohy č. 3 a 4 z Akčného plánu Iniciatívy...

Otvárame vládnutie aj v eurofondovom prostredí
31. 01. 2020

V súčasnom Akčnom pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021 sme otvorili tému participácie relevantných aktérov, predovšetkým mimovládnych neziskových organizácií, v nadchádzajúcom programovacom období Európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2021 – 2027. Naším...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy