Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2020, utorok
 

Aktuálne informácie o Iniciatíve pre otvorené vládnutie


:


Analýza zverejňovania predbežných informácií a zverejňovania správ o účasti verejnosti za rok 2019
07. 04. 2020

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej vypracoval Analýza zverejňovania predbežných informácií a zverejňovania správ o účasti verejnosti za rok 2019. Analýza bola vypracovaná v rámci plnenia úlohy B.63 uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017 k návrhu akčného plánu...

TÝŽDEŇ OTVORENÉHO VLÁDNUTIA 2020: Aktuálne informácie v kontexte súčasnej situácie
03. 04. 2020

Milé priateľky, milí priatelia otvoreného vládnutia na Slovensku,  počas predchádzajúcich týždňov a mesiacov sme vás informovali o piatom ročníku Týždňa otvoreného vládnutia 2020 v dňoch 26. – 29. mája v Bratislave. Vzhľadom na to, ako sa situácia vyvinula a stále sa vyvíja, prijali sme...

Prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch a API
25. 03. 2020

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti každoročne od roku 2017 vykonáva prieskum najžiadanejších datasetov, ktoré by mali byť zverejnené zo strany štátnej správy. Cieľom tejto pravidelnej úlohy je podporiť a stimulovať podnikateľské prostredie, aktivitu a kreativitu...

Nezávislé hodnotenie plnenia Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 - 2019 k dispozícii na verejné pripomienkovanie
23. 03. 2020

Počas predchádzajúcich mesiacoch prebiehal prostredníctvom inštitútu Nezávislého hodnotiaceho mechanizmu Iniciatívy pre otvorené vládnutie hodnotenie plnenia predchádzajúceho akčného plánu (na roky 2017 - 2019). Hodnotenie je v súčasnosti dostupné na pripomienkovanie verejnosti.   Táto...

Ukončili sme prihlasovanie do programu Týždňa otvoreného vládnutia 2020
16. 03. 2020

Prihlasovanie do programu Týždňa otvoreného vládnutia 2020, ktorý sa uskutoční 26.-29. mája v Bratislave, sme ukončili. Ďakujeme všetkým prihláseným za inšpiratívne projekty a inovácie, ktoré do programu ponúkli. Ak ste sa nestihli prihlásiť a predsa len máte zaujímavý projekt, iniciatívu či...

Otvorené vzdelávacie zdroje ako nástroj podpory vzdelávania žiakov a študentov počas uzavretia škôl - zoznam zaujímavých odkazov
12. 03. 2020

Otvorené vzdelávacie zdroje a otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu dostáva v súčasnej situácii nový význam. Vďaka otvoreným licenciám môžu pedagógovia, rodičia, žiaci aj študenti voľne využívať vzdelávacie zdroje a databázy ako doplnok ku vzdelávaniu v domácich...

Uzavreli sme memorandum o spolupráci so Slovenskou rektorskou konferenciou
06. 03. 2020

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti a Slovenská rektorská konferencia uzavreli Memorandum o vzájomnej spolupráci. Prejavili tým vôľu spoločne vyvíjať úsilie pri napĺňaní cieľov transparentnosti, otvorenosti a participácie na základe princípov otvoreného...

Aktualizovaný zoznam kontaktných osôb Iniciatívy pre otvorené vládnutie počas plnenia Akčného plánu na roky 2020 - 2021
28. 02. 2020

Dňa 12. decembra 2019 sa na pôde ÚSV ROS uskutočnilo stretnutie kontaktných osôb pre Iniciatívu pre otvorené vládnutie z jednotlivých rezortov. Hlavnou témou stretnutia bol prijatý Akčný plán Inciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 - 2021, predstavenie jednotlivých úloh, kontextu a očakávania...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy