Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2020, nedeľa
 

Aktuálne informácie o Iniciatíve pre otvorené vládnutie


:


Národný lesnícky program bude tvorený participatívne so zapojením občianskej spoločnosti
17. 01. 2020

Dňa 9. januára 2020 sme sa stretli s predstaviteľmi Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ohľadom participatívnej tvorby nového Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky na roky 2021 – 2030 (NLP). MPRV SR tvorí NLP participatívne v spolupráci so zástupcami...

Nový rok sme začali školením o otvorených licenciách
10. 01. 2020

Dňa 8. januára 2020 sme na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti otvorili  nový rok školením na tému otvorených licencií. Táto téma úzko súvisí s prioritami otvoreného vládnutia na Slovensku a Akčnými plánmi Iniciatívy pre otvorené vládnutie, konkrétne s ...

Stretnutie kontaktných osôb z rezortov k Akčnému plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 - 2021
03. 01. 2020

Dňa 12. decembra 2019 sa na pôde ÚSV ROS uskutočnilo stretnutie kontaktných osôb pre Iniciatívu pre otvorené vládnutie z jednotlivých rezortov a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Hlavnou témou stretnutia bol prijatý Akčný plán Inciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 - 2021,...

On-line nástroj na tvorbu otvorených vzdelávacích zdrojov
19. 12. 2019

Iniciatíva, ktorá sa venuje otvoreným vzdelávacím zdrojom OER Commons pripravila nový online nástroj na tvorbu otvorených vzdelávacích zdrojov. Nástroj umožňuje vytvoriť a publikovať otvorené vzdelávacie zdroje. Náhľad na zdroj je možný tak z hľadiska pedagógov či študujúcich. Nástroj na...

Uskutočnilo sa 2. stretnutie Platformy pre rozvoj slovenských miest
18. 12. 2019

Dňa 10.12.2019 sa v priestoroch Ministerstva dopravy a výstavby SR uskutočnilo 2. stretnutie Platformy pre rozvoj slovenských miest. Na zasadnutí bolo prítomným predstavené, ako napreduje implementácia Koncepcie mestského rozvoja SR do roku 2030 a jej jednotlivých opatrení. Koncepcia...

Pokračujúci prieskum najžiadanejších datasetov a API
17. 12. 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) realizuje v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie (Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 - 2019, úlohy č. 8 a 14) prieskum verejnosti o najžiadanejších datasetoch a otvorených aplikačných programových...

Ministerstvo spravodlivosti SR sa prihlásilo k princípom zverejňovania údajov o konečných vlastníkoch
11. 12. 2019

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sa prihlásilo k plneniu princípov zverejňovania údajov o konečných užívateľoch výhod (konečných vlastníkoch), ktoré vypracovala skupina krajín presadzujúcich posilnenie transparentnosti konečných užívateľov výhod.  Skupinu vedúcich krajín...

Dátová kancelária ÚPVII hľadá datasety s vysokou hodnotou v rôznych kategóriách
06. 12. 2019

V súvislosti so Smernicou EÚ o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (tzv. Open Data Directive), ktorou sa na Slovensku zaoberá Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) a konkrétne Dátová kancelária DATALAB, identifikovala...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy