Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Aktuálne informácie o Iniciatíve pre otvorené vládnutie


:


TÝŽDEŇ OTVORENÉHO VLÁDNUTIA 2020: Staňte sa súčasťou najväčšieho podujatia k otvorenému vládnutiu na Slovensku!
19. 02. 2020

Milí priatelia, milé priateľky otvoreného vládnutia na Slovensku, s radosťou vám oznamujeme, že jubilejný piaty ročník Týždňa otvoreného vládnutia sa uskutoční v dňoch 26. – 29. mája 2020 v Bratislave. Týždeň otvoreného vládnutia 2020 bude jedinečným podujatím, ktoré ponúkne...

Ponuka stáže: Pomôžte nám nájsť otvorené vzdelávacie zdroje!
12. 02. 2020

Študuješ na pedagogickej fakulte, chceš sa po škole venovať právu, alebo Ťa zlákali prírodovedné disciplíny? Zaujíma Ťa, z čoho sa učia žiaci a žiačky, študenti a študentky na základných a stredných školách okrem učebníc? Vieš o zaujímavých mimovládkach, či aktívnych...

Lepšie otvorené dáta: Zákon o údajoch a publikačné minimum pre štátnu správu
11. 02. 2020

Dátová kancelária, ktorá pôsobí na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (gestor úlohy č. 2 z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019:  Predložiť návrh zákona o údajoch na rokovanie vlády a úlohy č. 3 a 4 z Akčného plánu Iniciatívy...

Otvárame vládnutie aj v eurofondovom prostredí
31. 01. 2020

V súčasnom Akčnom pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021 sme otvorili tému participácie relevantných aktérov, predovšetkým mimovládnych neziskových organizácií, v nadchádzajúcom programovacom období Európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2021 – 2027. Naším...

Národný lesnícky program bude tvorený participatívne so zapojením občianskej spoločnosti
17. 01. 2020

Dňa 9. januára 2020 sme sa stretli s predstaviteľmi Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ohľadom participatívnej tvorby nového Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky na roky 2021 – 2030 (NLP). MPRV SR tvorí NLP participatívne v spolupráci so zástupcami...

Nový rok sme začali školením o otvorených licenciách
10. 01. 2020

Dňa 8. januára 2020 sme na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti otvorili  nový rok školením na tému otvorených licencií. Táto téma úzko súvisí s prioritami otvoreného vládnutia na Slovensku a Akčnými plánmi Iniciatívy pre otvorené vládnutie, konkrétne s ...

Stretnutie kontaktných osôb z rezortov k Akčnému plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 - 2021
03. 01. 2020

Dňa 12. decembra 2019 sa na pôde ÚSV ROS uskutočnilo stretnutie kontaktných osôb pre Iniciatívu pre otvorené vládnutie z jednotlivých rezortov a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Hlavnou témou stretnutia bol prijatý Akčný plán Inciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 - 2021,...

On-line nástroj na tvorbu otvorených vzdelávacích zdrojov
19. 12. 2019

Iniciatíva, ktorá sa venuje otvoreným vzdelávacím zdrojom OER Commons pripravila nový online nástroj na tvorbu otvorených vzdelávacích zdrojov. Nástroj umožňuje vytvoriť a publikovať otvorené vzdelávacie zdroje. Náhľad na zdroj je možný tak z hľadiska pedagógov či študujúcich. Nástroj na...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy