Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie prijala na svojom zasadnutí uznesenie k aktuálnej situácii

03. 04. 2018

Dňa 22. marca 2018 sa uskutočnilo 14. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

K hlavným bodom zasadnutia patrila diskusia a následné schválenie uznesenia Rady vlády pre MNO ohľadom súčasnej situácie. Členovia Rady vlády pre MNO v ňom spoločne podporili upokojenie situácie a odmietli šírenie konšpirácií o mimovládnych neziskových organizáciách.

Rada vlády pre MNO sa oboznámila so súčasnym stavom návrhu zákona o Registri mimovládnych neziskových organizácií. Zástupcovia Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu predstavili členom Rady vlády pre MNO povinnosť komunikovať so štátom výhradne elektronicky  vyplývajúcu zo zákona o e-Governmente. Zástupca Ministerstva spravodlivosti vysvetlil členom výnimku zo zákona o partneroch verejného sektora, ktorá sa vzťahuje na MNO a zástupkyňa riadiaceho orgánu operačného programu Efektívna verejná správa ich informovala o aktuálnom stave výziev pre MNO.  

Zápis zo zasadnutia spolu s prijatým uznesením si môžete prečítať na tomto mieste.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy