Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Uskutočnilo sa 10. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

22. 12. 2015

Dňa 10.12.2015 sa uskutočnilo v poradí 10. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

Hlavnými bodmi zasadnutia boli:

  1. Predstavenie návrhu akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 – 2018
  2. Predstavenie návrhu zákona o registri mimovládnych neziskových organizácii
  3. Predstavenie hlavného výstupu národného projektu Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO
  4. Prednesenie správy z medzinárodnej konferencie Iniciatívy pre otvorené vládnutie 2015 v Mexiku
  5. Európsky vidiecky manifest
Zápis zo zasadnutia spolu s prijatými uzneseniami si môžete prečítať tu.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy