Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Správy


:


Nominovaní zástupcovia tretieho sektora v monitorovacích výboroch operačných programov
16. 01. 2015

Komora za mimovládne neziskové organizácie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie (ďalej len Komora) na svojom zasadnutí dňa 16.12.2014 diskutovala o nomináciách zástupcov tretieho sektora do monitorovacích výborov jednotlivých operačných programov európskych štrukturálnych a ...

7. rokovanie Rady vlády SR pre MNO
15. 05. 2014

Členovia Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie sa dňa 10.04.2014 stretli sa prvom tohtoročnom spoločnom zasadnutí. Hlavnou témou bolo predstavenie mechanizmu asignácie dane právnických osôb na najbližšie roky. K tomuto bodu programu sa priradili ďalšie dve témy, ktoré vyplynuli z úloh...

6. rokovanie Rady vlády SR pre MNO
12. 02. 2014

Zástupcovia štátnej správy a mimovládneho sektora sa dňa 19.12.2013 stretli na 6. zasadnutí Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Rada rokovala o materiáloch, ktoré predniesli jednotliví partneri štátnej správy: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR: Národná...

Dňa 14.2.2014 bude zasadať Komora mimovládnych neziskových organizácií
12. 02. 2014

Dňa 14.2.2014 bude zasadať Komora mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Cieľom zasadnutia bude zaujatie stanoviska k Partnerskej dohode Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020. Vznesené pripomienky k Partnerskej dohode si môžete prečítať...

Pozvánka na Radu vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
12. 02. 2014

Dovoľujeme si Vás pozvať na Radu Vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa uskutoční v piatok 14. februára 2014 o 9:00 hod. v rokovacej miestnosti č. 004 budovy Presscentra Úradu vlády SR, Námestie Slobody 1, Bratislava. Návrh programu: Otvorenie Zaujatie ...

5. rokovanie Rady vlády SR pre MNO
13. 09. 2013

Dňa 5. septembra 2013 sa o 13:00 hod. uskutočnilo 5. zasadnutie Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie. Rada rokovala o týchto bodoch: 1) Diskusia k materiálom a ich následné schválenie hlasovaním a príslušnými uzneseniami: Vyhodnotenie dotačných programov a mechanizmov spolupráce...

4. rokovanie Rady vlády SR pre MNO
03. 06. 2013

Dňa 27.5.2013 sa uskutočnilo štvrté zasadnutie Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie. Rada rokovala o týchto bodoch: Diskusia k materiálom a programom pripravených pracovnými skupinami pri Rade vlády pre MNO a ich následné schválenie hlasovaním a príslušnými uzneseniami: Spoločná pozícia...

Memorandum o porozumení
24. 05. 2013

Jednou z úloh z uznesenia Vlády SR č. 68 z roku 2012 je úloha ministrom a splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vypracovať a predložiť na rokovanie vlády Memorandum o porozumení. Memorandum bude nadväzovať na deklarácie ktoré boli predložené jednotlivými rezortmi a stanovili...

«  1 | 2 | 3 | 4  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy