Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. júl 2018, Nedeľa
 

ÚRADNÝ SPRAVODAJ

Na tomto mieste nájdete najnovšie informácie o aktivitách úradu splnomocnenca, pozvánky na zaujímavé podujatia a ďalšie novinky zo života úradu, ktoré pravidelne publikujeme pod názvom Úradný spravodaj. Príjemné čítanie!

ÚRADNÝ SPRAVODAJ 15. - 17. týždeň 2018

Publikovaný 30. apríla 2018

Hodnotíme plnenie Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019

12. apríla 2018 sme stretnutím koordinačnej skupiny zástupcov jednotlivých rezortov štátnej správy odštartovali proces tvorby strednodobej hodnotiacej správy plnenia Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019. Na príprave správy, ktorá by mala vzniknúť do 31. júla 2018... <čítajte viac>

ÚRADNÝ SPRAVODAJ 14. týždeň 2018

Publikovaný 12. apríla 2018

Hľadáme finančného manažéra alebo finančnú manažérku

Do nášho pripravovaného národného projektu zameraného na výskum socio-ekonomických prínosov neziskového sektora a vývoja a trendov občianskej spoločnosti do roku 2030 hľadáme skúseného finančného manažéra alebo finančnú manažérku. <čítajte viac>

ÚRADNÝ SPRAVODAJ 7. týždeň 2018

Publikovaný 21. feburára 2018

Príprava podkladov pre legislatívne zmeny vo financovaní MNO

V januári sme zorganizovali záverečné stretnutie členov pracovných skupín, na ktorom sme zhodnotili minuloročnú prácu. Návrhy a výstupy z pracovných skupín sme rozdelili do troch kategórií: ... <čítajte viac>


ÚRADNÝ SPRAVODAJ 49. - 51. týždeň 2017

Publikovaný 22. decembra 2017

O participácii so študentmi z celého sveta

Dňa 8. decembra 2017 sme na pôde ÚSV ROS prijali medzinárodnú skupinu vysokoškolských študentiek a študentov z Masarykovej univerzity v Brne s pôvodom zo Slovenska, z Českej republiky, Grécka ... <čítajte viac>

ÚRADNÝ SPRAVODAJ 45. - 48. týždeň 2017

Publikovaný 5. decembra 2017

Open Government Week 2017 - Ďakujeme!

Počas druhého novembrového týždňa (6. - 10. novembra 2017) organizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) druhý ročník podujatia Open Government Week. Podujatie... <čítajte viac>

ÚRADNÝ SPRAVODAJ 40. - 41. týždeň 2017

Publikovaný 19. októbra 2017

Navýšenie zdrojov pre projekty mimovládnych organizácií

V súvislosti s balíčkom výziev pre mimovládne neziskové organizácie (MNO), ktoré v máji 2017 vyhlásil riadiaci orgán operačného programu Efektívna verejná správa v gescii Ministerstva vnútra... <čítajte viac>

ÚRADNÝ SPRAVODAJ 38. - 39. týždeň 2017

Publikovaný 28. septembra 2017

Novela infozákona v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK)

Od 20. septembra do 10. októbra 2017 je možné pripomienkovať novelu zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)... <čítajte viac>

ÚRADNÝ SPRAVODAJ 35. - 37. týždeň 2017

Publikovaný 15. septembra 2017

Prvé hodnotiace kolo výziev z OP Efektívna verejná správa pre mimovládne neziskové organizácie uzavreté

V prvom kole výziev pre mimovládne neziskové organizácie (MNO) z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS), ktoré malo uzávierku 21. augusta 2017, bolo podaných 116 projektov... <čítajte viac>

ÚRADNÝ SPRAVODAJ 33. – 34. týždeň 2017

Publikovaný 23. augusta 2017

Rozporové konanie k návrhu zákona o ochrane a podpore obetí trestných činov

Na rozporovom konaní k návrhu zákona o ochrane a podpore obetí trestných činov sa za účasti ministerky spravodlivosti SR Lucii Žitňanskej za Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti... <čítajte viac>

ÚRADNÝ SPRAVODAJ 31. – 32. týždeň 2017

Publikovaný 10. augusta 2017

Rozporové konanie k novele zákona o sociálnych službách

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) sa zapojil do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) k návrhu novely zákona o sociálnych službách viacerými pripomienkami... <čítajte viac>