Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2019 – 2021 predložený do medzirezortného pripomienkového konania

07. 10. 2019

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2019 – 2021 (ďalej len „Akčný plán  OGP 2019 – 2021“) je v termíne od 7. -  14. októbra 2019 predmetom medzirezortného pripomienkového konania.  Návrh Akčného plánu  OGP 2019 – 2021 nájdete na portáli Slov-Lex na tomto mieste.

V priebehu implementácie predchádzajúceho Akčného plánu OGP 2017 – 2019 boli pravidelne organizované stretnutia pracovných skupín, stretnutia s expertmi na jednotlivé témy, ako aj podujatia pre verejnosť vo formáte Týždňov otvoreného vládnutia, na ktorých prebiehala diskusia o napĺňaní úloh akčného plánu a zber podnetov do návrhu nového akčného plánu.

Od 10. júla do 15. augusta bol návrh Akčného plánu OGP na roky 2019 – 2021 otvorený na pripomienkovanie aj prostredníctvom inštitútu predbežnej informácie na portáli Slov-lex. Na začiatku septembra bol návrh Akčného plánu OGP predmetom vnútrorezortného pripomienkového konania a v priebehu septembra aj predbežného pripomienkového konania.

Po vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania bude materiál predložený na rokovanie vlády SR.


 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]