Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 

COVID-19: MV SR nebude neziskovky sankcionovať za nepredloženie výročnej správy v zákonnom termíne

15. 07. 2020

Správa je prevzatá

Ministerstvo vnútra SR oznamuje, že v nadväznosti na niektoré mimoriadne opatrenia prijaté v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nebude vyvodzovať administratívnoprávnu zodpovednosť voči neziskovým organizáciám za neuloženie  výročnej správy do registra účtovných závierok do 15. júla 2020.

Túto povinnosť neziskovým organizáciám ukladá zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby

Bližšie informácie nájdete v usmernení č. SVS-OVS3-2020/019976 z 13.7.2020 k postupu pri kontrole výročných správ v súvislosti s uložením výročnej správy neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby za rok 2019 do registra účtovných závierok (PDF, 537 kB).

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]