Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. február 2020, sobota
 

Druhý ročník predmetu Klinika občianskej spoločnosti na Trnavskej univerzite je úspešne za nami!

07. 01. 2020

V roku 2018 sme v zimnom semestri odštartovali prvý ročník predmetu Klinika občianskej spoločnosti na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a na základe veľmi dobrej spätnej väzby od študentov sme ho realizovali aj v zimnom semestri v roku 2019. Práve v mesiaci december 2019 sme zavŕšili jeho druhý ročník.

Tak ako v roku 2018, aj v roku 2019 sa na absolvovanie tohto voliteľného predmetu prihlásili študenti rôznych ročníkov, ktorí sa chceli prostredníctvom sérií prednášok, seminárov a otvorených diskusií dozvedieť o tom, čo je to občianska spoločnosť, kto sú subjekty občianskej spoločnosti, ako vyzerá aktívne občianstvo a dobrovoľníctvo, čo je to iniciatíva pre otvorené vládnutie a tiež to, ako vyzerá participácia občanov na tvorbe právnych predpisov legislatívnom procese. Počas jednotlivých prednášok sme so študentami diskutovali o aktuálnych témach, v rámci ktorých sme sa usilovali predstaviť význam a podstatu účasti občana na skvalitnení fungovania štátu.

Druhý ročník predmetu Klinika občianskej spoločnosti končíme slovami jedného zo študentov:

„Z celkového hľadiska považujem Kliniku občianskej spoločnosti za veľmi prínosnú, či už pre potreby budúceho právnika alebo do života bežného občana. Klinika občianskej spoločnosti mi poskytla základný stupienok v orientovaní sa a v možnostiach participácie občana na tvorbe verejných politík, čo považujem za jeden z najvýznamnejších pilierov demokracie a už len z tohto dôvodu by som túto kliniku odporučil každému študentovi, ktorý sa zaujíma o aktívne zúčastňovanie sa na tvorbe právnych predpisov alebo na chode štátu“.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]