Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2020, utorok
 

Hodnotenie plnenia záväzkov Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019

07. 08. 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) vypracoval v spolupráci s kontaktnými osobami pre záväzky Iniciatívy pre otvorené vládnutie na jednotlivých rezortoch, zainteresovanými mimovládnymi neziskovými organizáciami a odborníkmi na jednotlivé témy, strednodobú hodnotiacu správu (PDF, 2 MB) plnenia záväzkov Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019, prijatého uznesením vlády SR č. 104/2017.

Hodnotiaca správa podáva aktuálny a presný obraz o stave jednotlivých úloh z kvalitatívneho hľadiska. Pravidelné hodnotenie plnenia záväzkov je jednou z podmienok členstva SR v medzinárodnej Iniciatívy pre otvorené vládnutie a aktuálna strednodobá hodnotiaca správa sa stane základom pre vypracovanie záverečnej správy Nezávislého hodnotiaceho mechanizmu v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie.

Časový harmonogram tvorby strednodobej hodnotiacej správy nájdete na tomto mieste. (PDF, 332 kB)

Všetky informácie týkajúce sa Iniciatívy pre otvorené vládnutie nájdete aj na online platforme Trello.


 

Infografika 1Infografika 2 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]