Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. apríl 2020, streda
 

Nezávislé hodnotenie plnenia Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 - 2019 k dispozícii na verejné pripomienkovanie

23. 03. 2020

Počas predchádzajúcich mesiacoch prebiehal prostredníctvom inštitútu Nezávislého hodnotiaceho mechanizmu Iniciatívy pre otvorené vládnutie hodnotenie plnenia predchádzajúceho akčného plánu (na roky 2017 - 2019). Hodnotenie je v súčasnosti dostupné na pripomienkovanie verejnosti.  

Táto správa je v angličtine aj v slovenčine momentálne dostupná na pripomienkovanie v období 14 kalendárnych dní (od 19. marca 2020 do 2. apríla 2020) na online platforme cez odkaz: https://ogp.civicomment.org/slovakia-implementation-report-2017-2019-public-comment . Pripomienky budú viditeľné aj po skončení tohto obdobia, spoločne s finálnou verziou správy. 

Z hodnotenia vyplýva, že v minulom období sa nám podarilo naplniť dôležité úlohy, ktoré smerujú k lepšiemu otváraniu vládnutia predovšetkým v oblastiach otvorenej justície a otvorenej vedy, čo je samozrejme inšpiráciou a motiváciou do aktuálneho obdobia spoločne s úlohami v ostatných témach.

Akékoľvek vaše pripomienky, prosím, uveďte priamo do textu. 

Ďakujeme za akékoľvek pripomienky.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]