Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2020, pondelok
 

Občianska spoločnosť na Slovensku

16. 11. 2020

Ilustracny obrazok: Prieskum verejnej mienky Po sérii kapitol o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora vám úrad splnomocnenca prináša vybrané zistenia zo štúdie o občianskej spoločnosti na Slovensku (PDF, 251 kB), ktorá bude súčasťou finálnej analýzy národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“.

Štúdia vychádza z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, v ktorom sme zisťovali názory občanov na pôsobenie občianskych iniciatív a mimovládnych neziskových organizácií, mieru dôvery voči základným inštitúciám v spoločnosti, vnímanie politiky a demokracie, postoje k politickému a občianskemu angažovaniu či názory na dobrovoľníctvo a darcovstvo.

Sumár zistení zo štúdie:

Graf dôvery voči inštitúciám

Miera dôvery voči zákadným inštitúciam spoločnosti (str. 2)

 

Graf názory na pôsobenie občianskych iniciatív a MNO

 Názory na pôsobenie občianskych iniciatívy a mimovládnych neziskových organizácií (str. 3)

 

Graf: vnímanie užitočnosti mimovládnych neziskových organizácií

Vnímanie užitočnosti mimovládnych neziskových organizácií rozličného zamerania (str. 4)

 

Graf: Participácia na formálnom a neformálnom dobrovoľníctve

 Účasť občanov na formálnom a neformálnom dobrovoľníctve (str. 5)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]