Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2020, pondelok
 

Otvorili sme druhý ročník Kliniky občianskej spoločnosti

09. 10. 2019

Na základe veľmi dobrej odozvy a záujmu zo strany študentov a študentiek Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sme 2. októbra 2019 otvorili druhý ročník Kliniky občianskej spoločnosti.

V rámci tohto voliteľného predmetu sa zrozumiteľným spôsobom a interaktívnymi metódami venujeme témam našej každodennej práce, napríklad občianskej spoločnosti a jej subjektom, mimovládnym neziskovým organizáciám, aktívnemu občianstvu, dobrovoľníctvu, otvorenému vládnutiu, verejným politikám a participácii. Študenti aj študentky sa tiež dozvedia ako sa môžu aktívne zapojiť do tvorby právnych predpisov či oznamovania protispoločenskej činnosti.

Po absolvovaní zimného semestra získajú študenti a študentky prehľad v pojmoch občianskej spoločnosti, trendoch a aktivitách v oblasti jej rozvoja a možnostiach ovplyvňovania prijímania verejných politík a kontroly výkonu verejnej moci.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]