Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2020, utorok
 

Participácia jednou ústredných súčastí tvorby Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030

17. 09. 2018

PS 1Dňa 10. septembra 2018 sa splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti zúčastnil spoločného rokovania Pracovnej skupiny pre implementáciu Agendy 2030 a pre prípravu Národného investičného plánu na roky 2018 – 2030 a Pracovnej skupiny pre prípravu Stratégie regionálneho a územného rozvoja Slovenskej republiky.

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu SR, Richard Raši na stretnutí zdôraznil, že pre implementáciu Agendy 2030 je jedným z kľúčových nástrojov vytvorenie strategického dokumentu „Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030“. Cieľom predmetnej stratégie by mala byť  jej prierezovosť  a prepojenosť na regionálny a územný rozvoj s ambíciou prekonať volebný cyklus. Uviedol, že toto je možné dosiahnuť  prostredníctvom využitia participatívneho procesu, kedy budú do procesu tvorby zapojení všetci zainteresovaní aktéri. Zároveň informoval, že je dôležité vedieť aké sú hlavné priority SR pre najbližších 12 rokov, akými projektmi na ne budeme reagovať a ako tieto projekty budeme financovať. V tejto súvislosti je preto nevyhnutné správne nadefinovať priority Slovenskej republiky v rámci nového programového obdobia na roky 2021 – 2027.

Viac informácií o spoločnom zasadaní pracovných skupín nájdete na tomto mieste.

PS 2

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]