Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. február 2020, sobota
 

Stretnutie pracovnej skupiny k plneniu úloh B.9. a B.10. Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020 zameraných na dobrovoľníctvo

03. 01. 2020

Dňa 12. decembra 2019 sa konalo prvé stretnutie pracovnej skupiny, ktorej hlavnými cieľmi je plnenie úloh B.9. a B.10. Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020 (PDF, 523 kB). V rámci daných úloh je potrebné pripraviť návrh mechanizmu priamej štátnej podpory dobrovoľníckych programov (úloha B.9.) a analyzovať možné legislatívne zmeny a doplnenia Zákona o dobrovoľníctve, ako aj iných právnych predpisov týkajúcich sa dobrovoľníctva (úloha B.10). Okrem toho je potrebné transponovať nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ,  ktorým sa zakladá Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc.

Členmi pracovnej skupiny sú zástupcovia vybraných rezortov, zástupcovia platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, zástupcovia mimovládnych neziskových organizácií, zástupcovia ZMOS-u a Dobrovoľnej požiarnej ochrany.

V súvislosti s plnením úlohy B.10. boli zo strany členov pracovnej skupiny pomenované kľúčové problémy v oblasti dobrovoľníctva, ktoré od roku 2011 vychádzajú z aplikačnej praxe a ktoré je potrebné v rámci novely zákona (resp. súvisiacich zákonov) „ošetriť“. Zároveň boli v súvislosti s úlohou B.9. navrhnuté funkčné, efektívne a pozitívne príklady, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia pri nastavovaní mechanizmu podporujúceho rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku.

Na stretnutí sa členovia pracovnej skupiny dohodli na ďalších aktivitách smerujúcich k plneniu daných úloh.   

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]