Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. august 2020, utorok
 

Tréning trénerov alebo Hľadáme budúcich spolupracovníkov

02. 08. 2019

Pripravujeme skupinu trénerov/lektorov/konzultantov  pre nastavovanie a dizajnovanie participatívnych procesov, ako aj ich realizáciu, monitoring a hodnotenie. Radi vám venujeme svoj čas, odovzdáme vám potrebné vedomosti  a privítame vás ako budúcich spolupracovníkov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Národný projekt Participácia nahonobil veľmi slušné zásoby a chce rozdávať! Máme množstvo kvalitných, čerstvých, výživných a lákavých vedomostí, skúseností a poznatkov z participácie, ktoré môžete nielen získať, ale na profesionálnej úrovni ich aj posúvať ďalej. Otvárame tréningy trénerov – pre nadšencov participácie i zapájania verejnosti do tvorby verejných politík, ktorí vedia, že ak sa participácia robí dobre, je senzačným nástrojom na posilnenie dôvery občanov v inštitúcie verejnej správy. Ak máte záujem sprostredkovať tajomstvá a prínosy participácie a chcete nám pomôcť, aby verejné politiky vznikali so zapojením občana a zainteresovanej verejnosti, prihláste sa do nášho tréningu trénerov participácie.

Ak máte záujem a chuť podporiť proces budovania kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí verejnej správy a občianskej spoločnosti, je naša ponuka vzdelávania určená práve vám! 

trening k participacii (PDF, 48 kB)

Obsah tréningu:

 • 4-dňový tréning pozostáva z 2 dvojdňových tréningov (32 hodín – 10 hodín teória, 22 hodín prax), naplnených teoretickými poznatkami, vedomosťami, ale najmä praktickými skúsenosťami a tréningami modelových situácií

Vyzbrojíme vás zručnosťami prostredníctvom vzdelávacích modulov:

1. Dizajn a vedenie participatívnych procesov (4 hodiny teória + 4 hodiny prax)
2. Facilitácia rôznych typov stretnutí (5 hodín teória + 7 hodín prax)
3. Realizácia participatívnych postupov a nácvik zvládania krízových situácií (4 hodiny teória + 4 hodiny prax)
4. Participatívna implementácia a hodnotenie navrhnutých verejných politík (3 hodiny teória + 1 hodina prax)

aby ste boli schopní

• rozumieť prínosom aj nárokom participatívneho procesu
• vedieť navrhnúť rôzne formy účasti občana na rozhodovaní
• poznať princípy facilitácie pri tvorbe verejných politík
• rozumieť rôznym modelom skupinového rozhodovania

a sprostredkovať informácie pre úspešné vedenie participatívneho procesu smerom k aktérom tvorby verejných politík v rámci verejnej (štátnej i samosprávnej) správy.

Predpoklady:

 • skúsenosti s lektorskou a konzultačnou činnosťou v praxi  výhodou
 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa a vyššie
 • tematická orientácia na problematiku: znalosť participatívnych procesov a  tvorby verejných politík
 • zapájanie kritického myslenia
 • znalosť cudzieho jazyka vítaná

Zohľadňované znalosti, zručnosti, skúsenosti:

 • existujúca pracovná skúsenosť v predmetnej oblasti
 • prezentačné zručnosti
 • referencie a odporúčania

Postup výberu:

 • pošlite nám svoj životopis a motivačný list
 • prihláste sa do 4-dňového tréningu trénerov cez prihlasovací formulár: https://forms.gle/FMMPsyzY7Rgf4JYo6  do 6. septembra 2019,  počet miest je obmedzený
 • následne vás budeme kontaktovať, či ste splnili predpoklady pre zaradenie do tréningu trénerov participácie
 • školenie je bezplatné,  ubytovanie a strava sú zabezpečené, školiaci deň trvá od 8:30 do 17:30 hod. vrátane prestávky na obed
 • životopis, motivačný list a prípadné iné otázky posielajte expertke NP PARTI Alene Petrželkovej  mailom alebo telefonicky na 0903 903 075.   

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]