Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. september 2018, Streda
 

Z denníkov analytiky - September 2018

11. 09. 2018

Brave New Worlds?! (Budúcnosť demokracie a občianskeho vzdelávania)

MarseilleV dňoch 6.- 9. septembra sa v francúzskom Marseille konala konferencia európskej iniciatívy NECE (Networking European Cititzenship Education) s názvom Brave New Worlds, na ktorej sa za Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) zúčastnili Jakub Varíni a Tomáš Malec. Jednou z nosných tém konferencie bolo poukázanie na to, ako môže výchova k občianstvu viesť k zmierňovaniu, v niektorých prípadoch dokonca k prekonávaniu, aktuálneho trendu „demokratickej recesie“. Tá sa aktuálne prejavuje nárastom nacionalistických a populistických síl v Európe a v iných častiach sveta.

Druhá časť sa týkala prebiehajúcej technologickej transformácie, ktorá digitalizuje náš každodenný život a umožňuje spoločnostiam a skupinám sociálnych médií manipulovať verejnú mienku. Hlavnými rečníkmi boli Florent Guignard, zakladateľ organizácie La Drenche, či Mads Vestergaard, výskumník a pedagóg na Kodaňskej univerzite venujúci sa falošným správam na webe. Počas diskusie boli otvorené otázky ako môže byť v tejto oblasti občianske vzdelávanie prakticky konfrontované a najmä aký prístup je najvhodnejší na riešenie tohto fenoménu súčasnosti.

Jedným z hlavných rečníkov konferencie bol so svojimi príspevkami Thomas Krüger, ktorý je riaditeľom Nemeckej federálnej agentúry pre občianske vzdelávanie. Ďalší rečník Christoph Müller-Hofstede spoločne s ostatnými účastníkmi panelu diskutovali na tému nasmerovania nových myšlienok, paradigiem a projektov v občianskom vzdelávaní spoločne s Jan-Werner Müllerom, profesorom politológie z Princetonskej univerzity.

Počas celého trvania konferencie bol dostupný tzv. „trh projektov“. Na tomto mieste mali participujúce organizácie možnosť prezentovať svoje aktivity v rámci Európy v oblasti vzdelávania občanov. Naši kolegovia mali tak možnosť spoznať aktivity jednotlivých krajín a najmä nadviazať kontakty pre budúce spolupráce.

Reprezentatívny prieskum participácie občanov SR, alebo ako sme dnes podpísali sme prvú zmluvu na dodávku služieb

VODnes, 11. septembra 2018 sme podpísali prvú Zmluvu o poskytnutí služieb č.1/ 2018. Kto vie čo-to verejnom obstarávaní v podmienkach čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov, iste chápe. Víťazom a dodávateľom prieskumu bude firma FOCUS Centrum pre sociálnu a mareketingovú analýzu, s.r.o. Zmluva zabezpečí realizáciu reprezentatívneho prieskumu participácie občanov SR na vzorke 1200 respondentov s využitím 30 komplexných otázok formou osobného dotazovania (face to face). Zmluva nadobúda účinnosť od 12. septembra 2018.

Prieskum je naplánovaný na druhú polovicu októbra 2018, prvé výsledky môžeme očakávať už začiatkom decembra.

Školenie s D21 – participatívny rozpočet na školách

V rámci predprípravy pilotného projektu - zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, sa 12. septembra 2018 uskutočnilo v priestoroch ÚSV ROS školenie s českou organizáciou D21, ktorí nám priblížili funkčnosť participatívnych rozpočtov na školách.

V prvej časti školenia, Helga Hrabincová všetkým zúčastneným vysvetlila prečo je práve participatívny rozpočet na školách dôležitý. Takžiež nám pomocou príkladov z Čiech i zo zahraničia priblížila rôzne postupy pri zavádzaní participatívnych rozpočtov na školách a aké výsledky dosiahli v doposiaľ uskutočnených školských projektoch.  

V druhej časti školenia zúčastneným Petr Bechyně vysvetlil a priamo ukázal, ako funguje aplikácia od spoločnosti D21. Aplikácia pomáha učiteľom – koordinátorom, ktorí majú participatívny rozpočet v škole na starosti, jednoduchým spôsobom správne postupovať pri zavádzaní participatívnych rozpočtoch na ich školách. Ako morálna podpora a hlavne prípadný prekladateľ bola na školení aj ich kolegyňa pochádzajúca zo Slovenska Monika Balážová.  Účastníci školenia so zatajeným dychom počúvali prezentérov a aj prostredníctvom školenia sa im otvorili brány do participatívnych rozpočtov na školách.

Trenčín ITrenčín II

 

 

 

 

 

 

 


Zber dát III. - pilotný program zavádzania participatívnych rozpočtov

logo partirozpocetDňa 13. septembra 2018 sa zrealizovalo stretnutie zástupcov NP PARTI s riaditeľmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k pilotnému programu zavádzania participatívnych rozpočtov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pôjde o prvú dotačnú schému na Slovensku, ktorá cielene podporuje presadzovanie princípov participatívneho rozpočtovania v prostredí ôsmich stredných škôl. Celkovo sme sa stretli s takmer päťdesiat zástupcami gymnázií ako aj stredných odborných škôl, ktorý o program prejavili veľký záujem. V rámci stretnutia Barbara Gindlová, Dominika Halienová, Alexandra Hrabinová a Bruno Konečný predstavili obsahové zameranie, podmienky a časový rámec programu zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí stredných škôl, ktorý bol v rámci NP PARTI zaradený pod zber dát III. - nezávislé hodnotenie participatívnych procesov, stojacich mimo pilotnú schému.  

Zavádzanie procesu participatívneho rozpočtovania v prostredí stredných škôl je postavené na dvoch pilieroch: teoretickom a praktickom. Teoretická časť predstavuje testovanie novovytvorených metodických materiálov a vzdelávacích nástrojov (zážitková spoločenská hra, elektronická aplikácia) v praxi. Praktická časť je samotným procesom participatívneho rozpočtu, ktorý v závere prerozdelí 1000,00 Eur/školu na realizáciu víťazných študentských návrhov, intervencií a projektov, ktorých cieľom je spraviť školu lepším a krajším miestom. Program zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí stredných škôl v TSK bude realizovaný v školskom roku 2018/ 2019. Jeho súčasťou je aj prípravná fáza, zameraná na prípravu riaditeľov, učiteľov a školských koordinátorov, ktorí budú spoločne zodpovedný za spustenie, realizáciu a vyhodnotenie procesu. Samostatnou bodkou za programom bude slávnostné gala v októbri 2019, ktoré ocení nielen najlepšie nápady, ale súčasne aj najlepšie zrealizované projekty.

Harmonogram:

  1. Prípravná fáza (november – december 2018)
  2. Teoretická fáza (január – február 2019)
  3. Praktická fáza (marec – apríl 2019)
  4. Fáza realizácie víťazných projektov (máj – jún 2019)
  5. Slávnostné gala (október 2019)

trencin 1trencin 2trencin 3


 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]