Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2019, Utorok
 

Z denníkov pilotných schém - Apríl 2019

01. 04. 2019

Pilotný projekt č. 3 - Krajská koncepciu environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji

V rámci pilotného projektu č. 3 sa dňa 4. apríla 2019  konala v priestoroch Úradu Trenčianského samosprávneho kraja konferencia, na ktorej odborný garant Richard Medal predstavil verejnosti Krajskú koncepciu environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji. Koncepciu môžete verejne pripomienkovať do 18. apríla 2019. Viac informácií nájdete na tomto mieste.

Viac si môžete prečítať o konferencií v tlačovej správe TSK na tomto mieste, alebo v reportáži na tomto mieste.  


 

Pilotný projekt č. 1 - Seminár k dlhodobej starostlivosti na Slovensku

Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP SR) srdečne pozýva všetkých na seminár k problematike dlhodobej starostlivosti a k príprave Stratégie dlhodobej starostlivosti na Slovensku.  Prvý zo seminárov sa konal v Banskej Bystrici v dňoch 21. - 22. feburára 2019 a 25. - 26. marca sme sa stretli na seminári v Bratislave v hoteli Bivio. Posledný zo série seminárov sa bude konať v  Košiciach vo Verejnej knižnici Jána Bocatia (Hviezdoslavova 5)  11. apríla, ktorý je určený pre odbornú verejnosť 12. apríla, kedy budeme diskutovať s laickou verejnosťou.

Na seminár sa, prosím, registrujte p. Helene Valčekovej z AOPP SR (tel.č: 0910 904 634).

Tešíme sa na Vás!


Pozvanka na seminar k problematike dlhodobej starostlivosti v KosiciachProgram seminaru k problematike dlhdobej starostlivosti

Pilotný projekt č. 12 - Konferencia: Aktívny občan je prínosom pre obec

Dňa 29. apríla 2019 sa v Hoteli Dukla v Prešove konala konferencia k pilotnému projektu č.12 Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík, ktorý je súčasťou pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík. Experti a diskutujúci hľadali odpovede na otázky: Ako budovať atribúty otvorenej spoločnosti?, Ako robiť participáciu s ľuďmi? Kto má zabezpečiť vzdelávanie verejnosti k občianstvu? Ako zapojiť Rómske komunity? Ako pripraviť strategické dokumenty s ich účasťou?  

 Konferencia sa venovala niekoľkým oblastiam integrácie Rómov: vzdelávanie, bývanie, zamestnanosť, ale aj téme sociálneho podnikania a sociálnych inovácii.  Súčasne konferencia poskytla priestor PhDr. Zuzane Kusej, CSc. a jej prednáške na tému: Participácia najviac znevýhodnených - utópia, možnosť, nutnosť.

V rámci konferencie prítomní dospeli k zisteniu, že vzdelávanie musí slúžiť k tomu, že budeme nielen zaujímavou pracovnou silou, ale aj kompetentnými občanmi. Mestá, obce, školy sa musia stať učiacimi sa spoločenstvami, ktoré nás majú vychovávať k demokracii, dialógu, rešpektu, schopnosti počúvať s porozumením, aby sme druhého nebrali ako prekážku, nepriateľa, ale spoločníka na ceste k lepšej budúcnosti a životu. Rozprávame sa o tom, že rastie podiel ľudí, ktorí prestávajú veriť demokracii, vládam a zákonom. Nedôvera môže demokraciu zničiť. Participácia a účasť verejnosti je základná cesta ako robiť krajinu a domovom pre všetkých, pretože doma nie je tam, kde sa na jeho názor nikto nepýta a nikoho nezaujíma.

Fotografie z konferencie nájdete na našom facebooku.

PROGRAM KONFERENCIE

10:00 – 10:10 Otvorenie a úvod

  • PhDr. Klára Orgovánová, Rómsky inštitút
  • Mgr. Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

10:10 – 10:20 Zámer projektu Podpora partnerstva a dialógu participatívnej tvorby verejných politík

  • Mgr. Barbara Gindlová, Úrad splnomocnenca vlády SR pre občiansku spoločnosť

10:20 – 10:40 Obec Lenartov a jej participatívne politiky

  • zástupca obce Lenartov

11:00 – 11:20 Participácia najviac znevýhodnených - utópia, možnosť, nutnosť

  • PhDr. Zuzana Kusá, CSc., Sociologický ústav SAV, Bratislava

11:20 – 11:40 Predškolská príprava a participácia rodičov

  • Mgr. Edita Kovářová, Mgr. Jana Bayerlová, Združenie Vyrovnávanie šancí

11:40 – 12:30 Diskusia a príklady participácie vybraných obcí

 

13:30 – 13:45 Prešovská participatívna platforma (3P)

  • Ing. Iveta Stromková, Prešovská rozvojová agentúra

13:45 – 14:00 Zamestnanie a účasť na verejnom živote

  • Mgr. Peter Németh, Komunitné centrum Prešov
  • Mária Lichvárová, Komunitné centrum, Kojatice

14:00 – 14:15 Sociálne podniky—aktuálne informácie

  • Mgr. Nataša Milistenferová, Regionálne centrum sociálnej ekonomiky, Prešov

14:15 – 15:30 Diskusia a prístupy k nezamestnanosti vo vybraných obciach

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]