Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. marec 2019, Pondelok
 

Z denníkov pilotných schém - Marec 2019

06. 03. 2019

Pilotný projekt 1 - Seminár k dlhodobej starostlivosti

Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP SR) srdečne pozýva všetkých na seminár k problematike dlhodobej starostlivosti a k príprave Stratégie dlhodobej starostlivosti na Slovensku.  Prvý zo seminárov sa konal v Banskej Bystrici v dňoch 21. - 22. feburára 2019. V marci nás čaká seminár v Bratislave v hoteli Bivio (Alstrova 153) - 25. marca je určený pre odbornú verejnosť a 26. marca pre laickú verejnosť. Posledný zo série seminárov sa bude konať v  Košiciach (11. - 12. apríla 2019).

Na seminár sa, prosím, registrujte p. Helene Valčekovej z AOPP SR (tel.č: 0910 904 634).

Tešíme sa na Vás!


 

Pozvanka na seminár k stratégii dlhodobej starostlivosti pre odbornú a laickú verejnosť

Program semináru k stratégii dlhodobej starostlivosti pre odbornú a laickú verejnosť

Pilotný projekt 4 v Rádiu Regina, alebo čo potrebujú ľudia s mentálnym postihnutím?

Dňa 13.3.2019  od 14:05 do 15:00 hod. na Rádiu REGINA - Západ/Bratislava v relácii Dotyky (frekvencia 99,3 MHz) otvoríme problematiku, ktorej sa venuje pilotný projekt 4 Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám. Moderátorka Tatiana Šušková sa bude rozprávala s Ivetou Mišovou, Mariánom Horaničom zo Združenia na pomoc mentálne postihnutým (ZPMP) a Jankou Kadlečíkovou z Centra pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) na tému: Čo potrebujú ľudia s mentálnym postihnutím? Relácia súčasne predstavila priebeh a výsledky pilotného projektu ZPMP s úradom Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a ÚSV ROS, ktorého výsledkom je Koncepcia poskytovania sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám na území BSK, ako aj priebežné výsledky z výskumu CVEK o zapájaní zraniteľných skupín do tvorby verejných politík. 


 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]