Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2020, štvrtok
 

Záverečné hodnotenie Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017 – 2018

29. 03. 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len USV ROS) v zmysle úlohy B.18. uznesenia vlády SR č. 105/2017 vypracoval „Záverečné hodnotenie Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017 – 2018“ (ďalej len „záverečné hodnotenie AP KROS na roky 2017 – 2018). V tej súvislosti splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti požiadal listom zo dňa 21. decembra 2018 príslušné rezorty o písomné plnenie a vyhodnotenie úloh.

Na základe doručených odpovedí ako aj na základe zhodnotenia plnenia vlastných úloh vypracoval USV ROS záverečné hodnotenie AP KROS na roky 2017 – 2018, ktoré bolo zaslané na pripomienkovanie členom Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

Dňa 22. marca 2019 sa konalo 18. rokovanie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, kde bol predmetný dokument odprezentovaný všetkým členom rady ako informatívny materiál.

Celé znenie dokumentu nájdete na tomto mieste. (PDF, 756 kB)


 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]