Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2019, štvrtok
 

Všetky správy


:


Vyjadrite sa k hodnoteniu implementácie Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019
07. 06. 2018

V rámci tvorby strednodobej hodnotiacej správy plnenia záväzkov Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019 pripravil ÚSV ROS verejný draft, ktorý je dostupný na pripomienkovanie verejnosti. Správa je dostupná na pripomienkovanie na tomto mieste. Správa...

GDPR sa týka aj nás
01. 06. 2018

Vážení partneri, spolupracovníci a priaznivci, ako už iste viete, 25. mája 2018 nadobudli účinnosť Nariadenie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (General Data Protection Regulation, skratka GDPR) a zákon č. 18/2018 Z....

Informačné semináre k výzve z OP Kvalita životného prostredia na vodozádržné opatrenia
31. 05. 2018

Ministerstvo životného prostredia SR v rámci Operačný program Kvalita životného prostredia srdečne pozýva všetkých záujemcov a záujemkyne na informačné semináre k výzve zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí). Výzva umožní financovať viaceré...

Viete vyčísliť hodnotu participácie? Hľadáme práve Vás!
29. 05. 2018

Hľadáme človeka s dušou ekonóma, ktorý návratnosť investícií nepočíta len cez peniaze. Ekonomické prínosy zapájania verejnosti, benefity participácie, zohľadnenie sociálnych a environmentálnych hodnôt ako neodškriepiteľných investícií do kvalitnejšej budúcnosti, aj to sú naše témy. Zaujímate sa...

Slovensko sa zapojilo do medzinárodného Týždňa otvoreného vládnutia
25. 05. 2018

V dňoch 7. – 11. mája 2018 sa na celom svete konal Medzinárodný týždeň otvoreného vládnutia (Open Government Week). Všetky krajiny, ktoré sa zapojili, mali príležitosť ukázať, ako podporujú spoluprácu so svojimi občanmi. Počas celého týždňa sa na celom svete konali podujatia, na ktorých sa...

Rok budovania partnerstva- správa z implementácie projektu
18. 05. 2018

Po roku implementácie sme pripravili zhrnutie projektových aktivít, výstupov a výsledkov projektu.Správa je rozdelená do troch častí podľa hlavných obsahových aktivít.Toto je kontextová správa pre účely informovania o aktivitách a výstupoch projektu. Akékoľvek dodatočné informácie...

Výzva: Vyjadrite sa k prieskumu k najžiadanejších datasetov a API
15. 05. 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) realizuje v rámci záväzkov B.8 a B.15 uznesenia vlády č. 104/2017 (Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019) každoročne prieskum verejnosti o najžiadanejších datasetoch a otvorených...

Z denníkov analytiky - Máj 2018
14. 05. 2018

Akadémia aktívneho občianstva súčasťou medzinárodného Týždňa otvoreného vládnutia Vo štvrtok, 10. mája 2018 sa konalo tretie stretnutie zo série vzdelávacích aktivít ÚSV ROS Akadémia aktívneho občianstva. Témou prednášky bola občianska spoločnosť a neziskové organizácie pod názvom...

«  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]