Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. august 2020, štvrtok
 

Všetky správy


:


Filozofická fakulta UK ponúka priestor pre šírenie výsledkov projektu NP PARTI v rámci nového predmetu
05. 02. 2020

Analýza toho ako a koho vzdelávať v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, ako a kde budovať kapacity, ukázala, že jedným z kľúčových prostredí pre šírenie výsledkov a výstupov národného projektu Podpora partnerstva a dialógu pre oblasť participatívnej tvorby...

Úradný spravodaj 27. - 31. január 2020
31. 01. 2020

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň?  Otvárame vládnutie aj v eurofondovom prostredí 31.01.2020 V súčasnom Akčnom pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021  sme otvorili tému participácie relevantných aktérov, predovšetkým mimovládnych neziskových organizácií, v...

Otvárame vládnutie aj v eurofondovom prostredí
31. 01. 2020

V súčasnom Akčnom pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021 sme otvorili tému participácie relevantných aktérov, predovšetkým mimovládnych neziskových organizácií, v nadchádzajúcom programovacom období Európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2021 – 2027. Naším...

Z denníkov analytiky - Január 2020
30. 01. 2020

Filozofická fakulta UK ponúka priestor pre šírenie výsledkov projektu NP PARTI v rámci nového predmetu Analýza toho ako a koho vzdelávať v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, ako a kde budovať kapacity, ukázala, že jedným z kľúčových prostredí pre šírenie výsledkov...

Verejná výzva na výber dvoch zástupcov mimovládnych organizácií do Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
29. 01. 2020

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR vyhlasuje výzvu na výber dvoch zástupcov alebo zástupkýň z mimovládnych neziskových organizácií do Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie...

Zmena v počítaní lehôt na pripomienkovanie právnych predpisov
28. 01. 2020

S účinnosťou od 1. januára 2020 nastala zmena v počítaní lehôt na pripomienkovanie návrhov právnych predpisov predložených do medzirezortného pripomienkového konania na portáli Slov-Lex. V prípade, ak predkladateľ zverejní návrh právneho predpisu po 18:00 hodine, lehota na...

Splnomocnenec sa zúčastnil 26. zasadnutia Výboru pre národnostné menšiny
27. 01. 2020

Dňa 23. januára 2020 sa splnomocnenec vlády SR Martin Giertl zúčastnil 26. zasadnutia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny, ktorá pôsobí pod Radou vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Na zasadnutí bol schválený plán...

Úradný spravodaj 13. - 24. január 2020
24. 01. 2020

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň? Pozvánka na prezentáciu prvých výstupov projektu Výskum mimovládnych neziskových organizácií a občianskej spoločnosti 23.01.2020 Milé priateľky, milí priatelia, srdečne vás pozývame na Diskusiu o prvotných výstupoch národného projektu Výskum MNO a...

«  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]