Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. júl 2020, pondelok
 

Všetky správy


:


On-line nástroj na tvorbu otvorených vzdelávacích zdrojov
19. 12. 2019

Iniciatíva, ktorá sa venuje otvoreným vzdelávacím zdrojom OER Commons pripravila nový online nástroj na tvorbu otvorených vzdelávacích zdrojov. Nástroj umožňuje vytvoriť a publikovať otvorené vzdelávacie zdroje. Náhľad na zdroj je možný tak z hľadiska pedagógov či študujúcich. Nástroj na...

Uskutočnilo sa 2. stretnutie Platformy pre rozvoj slovenských miest
18. 12. 2019

Dňa 10.12.2019 sa v priestoroch Ministerstva dopravy a výstavby SR uskutočnilo 2. stretnutie Platformy pre rozvoj slovenských miest. Na zasadnutí bolo prítomným predstavené, ako napreduje implementácia Koncepcie mestského rozvoja SR do roku 2030 a jej jednotlivých opatrení. Koncepcia...

Pokračujúci prieskum najžiadanejších datasetov a API
17. 12. 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) realizuje v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie (Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 - 2019, úlohy č. 8 a 14) prieskum verejnosti o najžiadanejších datasetoch a otvorených aplikačných programových...

Úradný spravodaj 09. - 13. december 2019
13. 12. 2019

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň? V4 Good Government Forum 12. 12. 2019 Dňa 4.-5. decembra sa v Luhačoviciach konalo V4 Good Government Forum. Konferencia, ktorú organizovalo Ministerstvo vnútra Českej republiky v rámci českého predsedníctva Vyšehradskej štvorky, bola venovaná...

V4 Good Government Forum
12. 12. 2019

Dňa 4.- 5. decembra sa v Luhačoviciach konalo V4 Good Government Forum. Konferencia, ktorú organizovalo Ministerstvo vnútra Českej republiky v rámci českého predsedníctva Vyšehradskej štvorky, bola venovaná novým trendom vo verejnej správe. Účastníci konferencie si vymenili skúsenosti z oblasti...

Ministerstvo spravodlivosti SR sa prihlásilo k princípom zverejňovania údajov o konečných vlastníkoch
11. 12. 2019

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sa prihlásilo k plneniu princípov zverejňovania údajov o konečných užívateľoch výhod (konečných vlastníkoch), ktoré vypracovala skupina krajín presadzujúcich posilnenie transparentnosti konečných užívateľov výhod.  Skupinu vedúcich krajín...

Z denníkov analytiky - December 2019
11. 12. 2019

Dobrá správa, participatívne rozpočty na školách budú v ďalších krajoch! S potešením Vám môžeme oznámiť, že v školskom roku 2019/2020 sa uskutočnia participatívne rozpočty na stredných školách v troch krajoch – Bratislavskom, Trenčianskom a Trnavskom kraji.  V ...

Splnomocnenec opäť prevzal záštitu nad oceneniami pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky Srdce na dlani
10. 12. 2019

Už v poradí druhý rok prevzal splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl záštitu nad odovzdávaním ocenení pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky Srdce na dlani 2019. Srdce na dlani oceňuje dobrovoľníkov a dobrovoľníčky (jednotlivcov aj kolektívy) a ich projekty,...

«  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]