Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. november 2019, piatok
 

Všetky správy


:


Otázky a odpovede k zákonu o registri MNO
06. 02. 2019

Vážení priatelia a priateľky, nakoľko od 1. januára 2019 je platný a účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri  mimovládnych neziskových organizácií, rozhodli sme sa spoločne so sekciou verejnej správy Ministerstva vnútra SR pripraviť pre Vás úvodnú pomôcku. Formou často...

Pripravujeme nový Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2019 – 2021
29. 01. 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti spustil proces prípravy Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2019 – 2021. Našim záujmom je využiť participatívne metódy tvorby a zapojiť čo najširšie spektrum odborníkov z radov mimovládnych neziskových organizácií,...

Projekt Partnerstvo hľadá garanta/tku témy Informácie, komunikácia a transparentnosť
25. 01. 2019

Hľadáme osobu na hlavný pracovný pomer (dočasná štátna služba), ktorá sa rada pripojí do nášho tímu a je presvedčená, že participácia, otvorenosť a transparentnosť sú základné princípy, ktorými by sa mali riadiť aj fondy EÚ. Našou úlohou je zvyšovať otvorenosť riadenia eurofondov...

Z denníkov analytiky - Január 2019
25. 01. 2019

Tvorba vzdelávacieho programu Dňa 18. januára 2019 sa konalo stretnutie s Karolínou Mikovou ako zástupkyňou dodávateľa, ktorý zabezpečí spracovanie novovznikajúceho vzdelávacieho programu. V decembri 2018 prebehlo vyhodnotenie prieskumu trhu – zákazky s nízkou hodnotou na predmet: Tvorba...

Princíp partnerstva v národných projektoch financovaných z fondov EÚ
22. 01. 2019

V piatok 14.decembra 2018 sme v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) zorganizovali podujatie, ktoré otvorilo diskusiu o  národnom projekte Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku...

Pridajte sa k Národnému projektu Participácia!
16. 01. 2019

Národný projekt Participácia sa dostáva do vzrušujúcej fázy výstupov z jednotlivých častí projektu. Preto do nášho tímu hľadáme novú posilu, ktorá chápe význam participácie i zapájania verejnosti do tvorby verejných politík. A ak nám k tomu viete pomôcť so zabezpečením redaktorských a...

ÚRADNÝ SPRAVODAJ - Január 2019
10. 01. 2019

DO NOVÉHO ROKU VÁM AKO PRVÉ SPRÁVY PRINÁŠAME ÚVODNÉ SLOVÁ SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE ROZVOJ OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI A VEDÚCICH PROJEKTOV REALIZOVANÝCH NA ÚRADE SPLNOMOCNENCA Milí partneri, priatelia a priateľky, kolegovia a kolegyne, ďakujem Vám za všetkým za to, čo sme spoločne...

Z denníkov pilotných schém - Január 2019
08. 01. 2019

Pilotný projekt 4 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike a úrad Bratislavského samosprávneho kraja pozývajú na konferenciu „Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám na území  Bratislavského...

«  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]