Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. november 2019, štvrtok
 

Všetky správy


:


ÚRADNÝ SPRAVODAJ - jeseň 2018
11. 12. 2018

AKTUÁLNE SPRÁVY Z ÚRADU SPLNOMOCNENCA NÁJDETE AJ NA NAŠOM FACEBOOKU A O OGP TÉMACH INFORMUJEME AJ NA YOUTUBE. Koordinované riadenie podpory sociálneho podnikania z fondov EÚ témou v Banskej Bystrici V dňoch 6. – 7. októbra 2018 sme v Banskej Bystrici zorganizovali...

Dojmy z Týždňa otvoreného vládnutia 2018
05. 12. 2018

V dňoch 22. - 26. októbra sme organizovali už tretí ročník Týždňa otvoreného vládnutia 2018. Našim cieľom bolo upriamiť pozornosť zúčastnených zo štátnej správy, samosprávy, občianskej spoločnosti či verejnosti na dôležitosť dostupných a zrozumiteľných informácií, ktoré tvoria základ preto, aby...

Zapojte sa do projektu Výskum neziskového sektora a občianskej spoločnosti!
30. 11. 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vyzýva mimovládne neziskové organizácie zapojiť sa do pripravovaného národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“(ďalej projekt) vyplnením kontaktného formulára. Dôležitou...

Z denníkov analytiky - November 2018
28. 11. 2018

Reprezentatívny prieskum občanov k participácii V mesiacoch október – november 2018 prebehol reprezentatívny prieskum postojov občanov k participácii. Dňa 20.novembra 2018 sme obdržali výsledky prieskumu, ktorý sa realizoval na vzorke 1200 respondentov. Reprezentatívny prieskum realizovala...

Z denníkov pilotnej schémy - November 2018
26. 11. 2018

12 statočných, alebo klebety z podpalubia pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík Dňa 20. novembra 2018 sa konala verejná prezentácia pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť národného projektu NP PARTI. Podujatie malo symbolicky...

Chcete vždy všetko analyzovať? Pridajte sa k nám!
22. 11. 2018

Hľadáme osobu na hlavný pracovný pomer (dočasná štátna služba), ktorá sa rada pripojí do nášho expedičného tímu a verí v participáciu i zapájaniu verejnosti do tvorby verejných politík. Našou dlhodobou úlohou je podpora participácie v každodennej praxi verejnej správy. ...

Prihlásené stredné školy do 1. dotačnej schémy v Trenčianskom samosprávnom kraji
16. 11. 2018

V dňoch od 10.10.2018  do 20.10.2018 bola otvorená výzva, na prihlasovanie stredných škôl v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja do expedície pilotného ročníka participatívneho rozpočtu na stredných školách. Záujem bol veľký, keďže celkový počet prihlásených škôl do výzvy bolo...

Výzva na predkladanie žiadostí o grant v rámci fondu pre vnútornú bezpečnosť
18. 10. 2018

Dňa 10.10.2018 bola Európskou komisiou vyhlásená  výzva ISFP-2018-AG-CT-CSEP (Program na podporu občianskej spoločnosti) –podpora kampaní implementovaných organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré predstavujú alternatívu radikalizácii, prípadne sú vyslovene zamerané proti extrémistickej...

«  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]