Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. november 2019, sobota
 

Všetky správy


:


Prihlásené stredné školy do 1. dotačnej schémy v Trenčianskom samosprávnom kraji
16. 11. 2018

V dňoch od 10.10.2018  do 20.10.2018 bola otvorená výzva, na prihlasovanie stredných škôl v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja do expedície pilotného ročníka participatívneho rozpočtu na stredných školách. Záujem bol veľký, keďže celkový počet prihlásených škôl do výzvy bolo...

Výzva na predkladanie žiadostí o grant v rámci fondu pre vnútornú bezpečnosť
18. 10. 2018

Dňa 10.10.2018 bola Európskou komisiou vyhlásená  výzva ISFP-2018-AG-CT-CSEP (Program na podporu občianskej spoločnosti) –podpora kampaní implementovaných organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré predstavujú alternatívu radikalizácii, prípadne sú vyslovene zamerané proti extrémistickej...

Z denníkov pilotnej schémy - Október 2018
17. 10. 2018

Pilotný projekt č. 6 Dňa 4. októbra 2018 sa v poobedňajších hodinách na mestskom úrade konalo ďalšie zo stretnutí pracovnej skupiny "Svidník pre všetkých". Pracovná skupina zastrešuje zástupcov a predstaviteľov identifikovaných a zraniteľných skupín v meste, ktoré sa podieľajú na príprave...

PROGRAM TÝŽDŇA OTVORENÉHO VLÁDNUTIA 2018 ZVEREJNENÝ
15. 10. 2018

Program Týždňa otvoreného vládnutia 2018 Po úvodnej pozvánke Vám s radosťou prestavujeme nabitý inšpiratívny program Týždňa otvoreného vládnutia 2018, ktorý sa uskutoční v dňoch 22. - 26. októbra v Galérii Slovenskej výtvarnej únie / Umelke v Bratislave.   Utorok, 23. októbra 2018 13:00 -...

Začíname! Participatívne rozpočty na školách v TSK majú oddnes šancu
10. 10. 2018

Dňa 10.10.2018 sme spustili registráciu pre prihlasovanie stredných škôl do dotačnej výzvy Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), ktorej cieľom je zavádzanie participatívnych rozpočtov do prostredia stredných škôl. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v ...

Z denníkov analytiky - Október 2018
03. 10. 2018

Pracovné stretnutie k Podaktivite 2 Dňa 3.októbra 2018 sa konalo pracovné stretnutie k Podaktivite 2, ktorého cieľom bola sumarizácia činností za obdobie jún – september 2018. Na stretnutí sa riešila  finalizácia a spôsob spracovania výstupov vrátane ich konečnej distribúcie (publikácie,...

Trenčiansky samosprávny kraj ako prvý kraj na Slovensku zavádza participatívne rozpočty na stredných školách
28. 09. 2018

Bratislava, 28. septembra 2018 (tlačová správa) Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „ÚSV ROS“) v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom (ďalej len „TSK“) otvárajú v školskom roku 2018/2019 pilotný ročník zavádzania participatívnych...

ÚRADNÝ SPRAVODAJ - September 2018
20. 09. 2018

AKTUÁLNE SPRÁVY Z ÚRADU SPLNOMOCNENCA NÁJDETE AJ NA NAŠOM FACEBOOKU A O OGP TÉMACH INFORMUJEME AJ NA YOUTUBE. Týždeň otvoreného vládnutia 2018 – rezervujte si čas Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) Vás srdečne pozýva na každoročné celotýždňové...

«  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]