Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2020, piatok
 

Všetky správy


:


Naša práca na podpore participácie, partnerstva a prepájaní rôznych aktérov nám priniesla cenu!
14. 11. 2019

Dňa 12. novembra 2019 sme si v Starej Tržnici prevzali spomedzi troch nominovaných cenu za príspevok k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja SDGs 2019 v kategórii Verejný sektor, ktorú udeľovala Nadácia Pontis na konferencii o zodpovednom podnikaní v strednej a východnej Európe...

Večer kliník na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity
11. 11. 2019

Dňa 6. novembra 2019 sme sa zúčastnili na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave podujatia pod názvom: Štúdium je zábava! Jednalo sa o neformálne stretnutie študentov a pedagógov Právnickej fakulty v Trnave, na ktorom sa prezentovali rôzne právnické kliniky, ktoré môžu...

Úradný spravodaj 04. - 08. november 2019
08. 11. 2019

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň? Život projektu počas roka 2019 vo výskume neziskového sektora a občianskej spoločnosti 07. 11. 2019 V rámci Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa od marca 2019 realizuje rozsiahly projekt, zameraný na výskum neziskového sektora...

Život projektu počas roka 2019 vo výskume neziskového sektora a občianskej spoločnosti
07. 11. 2019

V rámci Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa od marca 2019 realizuje rozsiahly projekt, zameraný na výskum neziskového sektora občianskej spoločnosti na Slovensku. Na začiatku sme sa zamerali na prípravné fázy: Zostavili sme Odbornú projektovú radu a 11...

Zúčastnili sme sa konferencie Nové kompetencie akademickej knižnice – Otvorená veda, otvorené repozitáre
07. 11. 2019

V stredu 6. novembra sa na Rektoráte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnil 2. ročník odbornej konferencie Nové kompetencie akademickej knižnice. Tento rok bola pozornosť zameraná najmä na témy otvorená veda, otvorený prístup či digitálne repozitáre, ktorým sa v rámci...

Otváracia konferencia programu Miestny rozvoj a inklúzia
06. 11. 2019

Úrad vlády SR ako správca nórskych grantov Vás pozýva na otváraciu konferenciu programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a sociálna inklúziu. Cieľom tohto programu je posilniť sociálny a hospodársky rozvoj najmenej rozvinutých okresov a zlepšiť sociálnu inklúziu marginalizovaných...

Z denníkov pilotných schém - Október 2019 (nadstavba)
04. 11. 2019

Pilotný projekt č.6 - Budujeme komunity, alebo si pripraviť projekt?  Organizátor: mesto Svidník a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnostiMiesto: Dom kultúry SvidníkLektorky:  Barbara Gindlová a Mária Radváková Tréning bol venovaný príprave projektov v previazaní na...

Vytvorenie pracovnej skupiny zameranej na tvorbu novej Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030
31. 10. 2019

Činnosť a aktivity Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej „ÚSV ROS“) sa odvíjajú od dôležitého strategického dokumentu Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku (ďalej len „Koncepcia“), ktorá vznikla v roku 2012 s platnosťou do roku 2020.  V...

«  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]