Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. júl 2020, pondelok
 

Všetky správy


:


Úradný spravodaj 11. - 15. november 2019
15. 11. 2019

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň? Zasadala pracovná skupina pre prípravu eurofondových výziev na Ministerstve životného prostredia 15. 11. 2019 V stredu 13. novembra zasadala na Ministerstve životného prostredia zatiaľ jediná pracovná skupina cielene zriadená pre zapojenie aktérov do...

Zasadala pracovná skupina pre prípravu eurofondových výziev na Ministerstve životného prostredia
15. 11. 2019

V stredu 13. novembra zasadala na Ministerstve životného prostredia zatiaľ jediná pracovná skupina cielene zriadená pre zapojenie aktérov do prípravy eurofondových výziev. Vznik pracovnej skupiny sme iniciovali v spolupráci s Martinou B. Paulíkovou, ktorá je členkou monitorovacieho...

Naša práca na podpore participácie, partnerstva a prepájaní rôznych aktérov nám priniesla cenu!
14. 11. 2019

Dňa 12. novembra 2019 sme si v Starej Tržnici prevzali spomedzi troch nominovaných cenu za príspevok k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja SDGs 2019 v kategórii Verejný sektor, ktorú udeľovala Nadácia Pontis na konferencii o zodpovednom podnikaní v strednej a východnej Európe...

Večer kliník na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity
11. 11. 2019

Dňa 6. novembra 2019 sme sa zúčastnili na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave podujatia pod názvom: Štúdium je zábava! Jednalo sa o neformálne stretnutie študentov a pedagógov Právnickej fakulty v Trnave, na ktorom sa prezentovali rôzne právnické kliniky, ktoré môžu...

Úradný spravodaj 04. - 08. november 2019
08. 11. 2019

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň? Život projektu počas roka 2019 vo výskume neziskového sektora a občianskej spoločnosti 07. 11. 2019 V rámci Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa od marca 2019 realizuje rozsiahly projekt, zameraný na výskum neziskového sektora...

Život projektu počas roka 2019 vo výskume neziskového sektora a občianskej spoločnosti
07. 11. 2019

V rámci Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa od marca 2019 realizuje rozsiahly projekt, zameraný na výskum neziskového sektora občianskej spoločnosti na Slovensku. Na začiatku sme sa zamerali na prípravné fázy: Zostavili sme Odbornú projektovú radu a 11...

Zúčastnili sme sa konferencie Nové kompetencie akademickej knižnice – Otvorená veda, otvorené repozitáre
07. 11. 2019

V stredu 6. novembra sa na Rektoráte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnil 2. ročník odbornej konferencie Nové kompetencie akademickej knižnice. Tento rok bola pozornosť zameraná najmä na témy otvorená veda, otvorený prístup či digitálne repozitáre, ktorým sa v rámci...

Otváracia konferencia programu Miestny rozvoj a inklúzia
06. 11. 2019

Úrad vlády SR ako správca nórskych grantov Vás pozýva na otváraciu konferenciu programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a sociálna inklúziu. Cieľom tohto programu je posilniť sociálny a hospodársky rozvoj najmenej rozvinutých okresov a zlepšiť sociálnu inklúziu marginalizovaných...

«  10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]