Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. november 2019, utorok
 

Všetky správy


:


Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 - 2021 pripravený na rokovanie vlády SR
31. 10. 2019

Proces tvorby v poradí štvrtého Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021 ukončili dve rozporové konania, ktoré boli súčasťou medzirezortného pripomienkového konania. So Štatistickým úradom SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR sme sa po...

Medzinárodný týždeň otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu
31. 10. 2019

Týždeň v dňoch 21.-27.10.2019 bol medzinárodným týždňom otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu (Open Access Week). Keďže jednou z tém Iniciatívy pre otvorené vládnutie je práve téma otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu a otvorená veda, úrad...

Klinika pomoci obetiam trestných činov
30. 10. 2019

V spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave sme v súvislosti s národným projektom „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ otvorili nový predmet „Klinika pomoci obetiam trestných činov“. Počas úvodnej...

Spolupráca a účasť verejnosti na vede nie je sci-fi
29. 10. 2019

V otvorenej vede, súčasti Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ÚSV ROS tradične vyzdvihuje jej prínos pre zvyšovanie transparentnosti. Odborný workshop v Helsinkách, ktorý sa konal v rámci fínskeho predsedníctva v EÚ a celosvetového Týždňa otvoreného prístupu, ukázal aj ďalší, nemenej dôležitý...

Štátny pedagogický ústav otvoril diskusiu ku Koncepcii skvalitnenia matematického vzdelávania
28. 10. 2019

Ako reakciu na znižujúcu sa úroveň matematického vzdelania žiakov a študentov na Slovensku, ktorú dokazujú výsledky medzinárodných testovaní, ale aj v kontexte súčasnej rýchlo meniacej sa spoločnosti a vývoja nových technológii pripravila pracovná skupina Štátneho pedagogického ústavu...

Z denníkov analytiky - Október 2019
25. 10. 2019

Participatívne rozpočty v praxi (samospráv a škôl), alebo Participácia nie je zadarmo - je na nezaplatenie! Vedeli ste o tom, že participatívny rozpočet dnes realizujú nielen progresívne samosprávy, ale už aj moderné školy? V dňoch 10. a 11. októbra 2019 sa v Trenčíne ukázalo, že NIE JE...

Úradný spravodaj 21. - 25. október 2019
25. 10. 2019

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň? Z denníkov analytiky - Október 2019 25. október 2019 Participatívne rozpočty v praxi (samospráv a škôl), alebo Participácia nie je zadarmo - je na nezaplatenie! Vedeli ste o tom, že participatívny rozpočet dnes realizujú nielen progresívne...

S mimovládnymi neziskovými organizáciami a odborníkmi sme diskutovali o vodnom plánovaní
23. 10. 2019

V stredu 23. októbra sme v Bratislave diskutovali o priebehu tretej aktualizácie vodného plánu na Slovensku so zástupcami environmentálnych mimovládnych neziskových organizácií (MNO) a zástupcami akademickej obce. Vodný plán je základným strategickým dokumentom pre oblasť...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]