Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. jún 2019, Streda
 

Všetky správy


:


Na Akadémii dobrej politiky sme prednášali o ochrane whistleblowerov
03. 06. 2019

V rámci plnenia úlohy č. 62 z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019, ktorá hovorí o zvyšovaní povedomia verejnosti v oblasti oznamovania protispoločenskej činnosti viedol náš kolega Bystrík Antalík webinár s názvom Boj proti korupcii II.-...

Pozvánka na konferenciu: Mikroregionálna spolupráca v praxi
03. 06. 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás srdečne pozýva na záverečnú konferenciu pilotného projektu Od Levoče po Spišský hrad, zameraného na politiku medziobecnej spolupráce, ktorý je súčasťou nášho národného projektu Participácia. Konferencia sa koná v dňoch 10. - 11....

Výzva na predloženie návrhov: Analýza dotačných mechanizmov rezortov
24. 05. 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) otvára výzvu na predloženie návrhov k vypracovaniu Analýzy dotačných rezortných mechanizmov. Cieľom analýzy je priniesť komplexný pohľad na poskytovanie dotačných schém z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného...

Týždeň otvoreného vládnutia 2019 – inšpirácia k novému akčnému plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na najbližšie roky
20. 05. 2019

Druhý marcový 2019 patril trochu netradične otvorenému vládnutiu. Netradične preto, lebo posledné tri roky sme sa o otvorenom vládnutí, akčných plánoch a jednotlivých témach rozprávali väčšinou na jeseň. V tento rok sa však Slovensko stalo súčasťou medzinárodného jarného...

Vyjadrite sa k návrhu Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2019 - 2020
16. 05. 2019

Milí priatelia, milé priateľky, na poslednom zasadnutí Rady vlády pre MNO , ktoré sa konalo v marci, sme predstavili harmonogram prípravy Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020 (ďalej len „akčný plán“). V súčasnosti máme pripravený návrh...

Pozvánka na konferenciu: Poskytovanie dlhodobej starostlivosti na Slovensku
15. 05. 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás srdečne pozýva na odbornú konferenciu na tému Poskytovanie dlhodobej starostlivosti na Slovensku. Konferencia sa koná dňa 4. júna 2019 v Zichyho paláci (Ventúrska 9, Bratislava). Cieľom konferencie je spoločne deklarovať záujem o...

Pozvánka na konferenciu: Prístupnosť mesta Nitra pre všetkých
14. 05. 2019

Milí priatelia, milé priateľky,  srdečne Vás pozývame na konferenciu Prístupnosť mesta Nitry pre všetkých, ktorá sa realizuje v rámci národného projektu NP Participácia dňa 18. júna 2019 v koncertnej sále Župného domu v Nitre. Tešíme sa na stretnutie s Vami,...

Hľadáme nové kolegyne a nových kolegov, pridajte sa k nám!
01. 05. 2019

DOPLNENÉ 20. mája 2019: ĎAKUJEME ZA VÁŠ OBROVSKÝ ZÁUJEM O VOĽNÉ POZÍCIE NA ÚRADE SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE ROZVOJ OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI. VZHĽADOM NA VYSOKÝ POČET KANDIDÁTOV A KANDIDÁTOK MOMENTÁLNE NEPRIJÍMAME ĎALŠIE ŽIVOTOPISY A MOTIVAČNÉ LISTY. AK MÁTE ZÁUJEM S NAMI PRACOVAŤ, SLEDUJTE PRAVIDELNE...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]