Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. september 2019, utorok
 

Všetky správy


:


Ponuka letného vzdelávania: Ako viesť mladých ľudí k dobrovoľníctvu?
29. 07. 2019

Chcete prísť v novom školskom roku s niečím netradičným? Chcete, aby sa žiaci a študenti učili vlastnou činnosťou a skúsenosťou? Vnímate, že škola je súčasťou širšej komunity a žiaci by v nej mali aktívne pôsobiť? Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s Univerzitou...

Úrad splnomocnenca otvára verejnú diskusiu k návrhu Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na najbližšie dva roky
23. 07. 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) otvára verejnú diskusiu k návrhu Akčného plánu OGP 2019 – 2021. Materiál je dostupný Vášmu pripomienkovaniu do 11. augusta 2019. Návrhy, pripomienky alebo podnety môžete vyjadrovať nasledujúcim spôsobmi:  priamo do textu...

Z denníkov pilotnej schémy: Júl 2019
11. 07. 2019

Pilotný projekt č. 3 - schválená Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji do roku 2030 a Akčný plán ku koncepcii Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja schválilo 8. júla 2019 Krajskú koncepciu environmentálnej výchovy a vzdelávania a...

Z denníkov analytiky - Júl 2019
04. 07. 2019

Vyhodnotenie pilotného ročníka Parti rozpočtov na stredných školách Prvý prázdninový deň t.j. 01.07.2019 sa uskutočnilo posledné pracovné stretnutie koordinátorov a účastníkov participatívneho rozpočtu na stredných školých v Trenčianskom samosprávnom kraji. Celý deň sme sa rozprávali o skúsenostiach...

Vyjadrite sa k analýze zverejňovania datasetov na portáli otvorených dát
28. 06. 2019

Ďakujeme za všetky pripomienky k analýze zverejňovania datasetov verejnej správy. Finálna verzia je dostupná na tomto mieste. V najbližšom čase bude ÚSV ROS komunikovať odporúčania zaitneresovaným aktérom. Finálna verzia Analýzy zverejňovania datasetov ústredných orgánov štátnej správy na portáli...

Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 zverejnená na pripomienkovanie
25. 06. 2019

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) zverejnil dňa 24. júna 2019 návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 a Správu o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na verejné pripomienkovanie v rámci procesu posudzovania vplyvov...

Z denníkov pilotnej schémy - Jún 2019
21. 06. 2019

Pozvánka na konferenciu: Mikroregionálna spolupráca v praxi Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás srdečne pozýva na záverečnú konferenciu pilotného projektu Od Levoče po Spišský hrad, zameraného na politiku medziobecnej spolupráce, ktorý je súčasťou nášho národného...

Pozvánka na konferenciu: Svidník - mesto pre všetkých
20. 06. 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás srdečne pozýva na záverečnú konferenciu pilotného projektu Svidník - mesto pre všetkých, zameraného na integračnú stratégiu a koncept férových politík, ktorý je súčasťou nášho národného projektu Participácia. Konferencia sa...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]