Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. október 2017, Streda
 

Všetky správy


:


Novela infozákona v MPK
22. 09. 2017

Novela zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) je v čase od 20. septembra do 10. októbra 2017 v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Na príprave novely sa od začiatku podieľali...

Medzinárodný vyšehradský fond vyhlásil grantovú výzvu
21. 09. 2017

Medzinárodný vyšehradský fond (MVF) vyhlasuje grantovú výzvu na predkladanie projektových zámerov regionálnej spolupráce v oblasti kultúry, vedy, vzdelávania, podpory mladých ľudí, či projektov na podporu cezhraničnej spolupráce a rozvoja cestovného ruchu. Oprávnenými žiadateľmi sú neziskové...

ÚRADNÝ SPRAVODAJ 35. - 37. týždeň 2017
15. 09. 2017

  Prvé hodnotiace kolo výziev z OP Efektívna verejná správa pre mimovládne neziskové organizácie uzavreté V prvom kole výziev pre mimovládne neziskové organizácie (MNO) z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS), ktoré malo uzávierku 21. augusta 2017, bolo podaných 116...

Medzinárodné pracovné stretnutie kontaktných osôb pre OGP témy v Bratislave
14. 09. 2017

V piatok 8. septembra 2017 zorganizoval úrad splnomocnenca medzinárodné pracovné stretnutie Open Government Partnership -Central and East Europe Exchange určené kontaktným osobám Iniciatívy pre otvorené vládnutie (Open Government Partnership – OGP). Bolo to vôbec prvé takéto regionálne...

Pozitívna spätná väzba účastníkov infoseminárov k eurofondovým výzvam pre mimovládky
12. 09. 2017

S hrdosťou konštatujeme, že prieskum spokojnosti účastníkov infoseminárov k výzvam pre mimovládne neziskové organizácie z operačného programu Efektívna verejná správa dopadol na výbornú. Až 98% účastníkov uviedlo, že informácie, ktoré dostali, boli dostatočné alebo skôr dostatočné...

Uzávierka 1. kola výziev pre MNO z OP Efektívna verejná správa
28. 08. 2017

Prvé hodnotiace kolo balíčku výziev smerovaných na mimovládne organizácie z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) malo uzávierku v pondelok 21.08.2017. S potešením konštatujeme, že výzvy sa stretli s veľkým ohlasom v prostredí MNO. Veríme, že k tomu...

Prieskum dopytu verejnosti po otvorených údajoch a otvorených aplikačných rozhraniach
25. 08. 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) realizoval v termíne 16. - 31. marca 2017 prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch a otvorených aplikačných programových rozhraniach elektronických služieb verejnej správy. Prieskum bol realizovaný ...

Dotácia na podporu regionálneho rozvoja
24. 08. 2017

Úrad vlády SR pod gesciou splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov vyhlásil dňa 23.08.2017 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja.  V rámci výzvy budú podporené tieto činnosti v oblasti regionálneho...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]