Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. august 2020, sobota
 

Všetky správy


:


Je možné z nových fondov EÚ podporiť komplexné riešenia pre integráciu marginalizovaných komunít?
13. 07. 2020

Vo štvrtok 9. júla 2020 sme v Banskej Bystrici v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom zorganizovali workshop Komplexná podpora integrácie MRK z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Workshopu sa zúčastnila splnomocnenkyňa vlády SR pre...

Pozývame vás na záverečnú konferenciu Národného projektu Participácia: NP Parti After Party
10. 07. 2020

Vážené priateľky, vážení priatelia, nenechajte si ujsť záverečnú konferenciu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti k národného projektu "Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (NP PARTI)", ktorá bude realizovaná formou letnej...

Splnomocnenec vlády diskutoval s riaditeľom odboru prevencie korupcie na Úrade vlády
09. 07. 2020

Dňa 6. júla 2020 sa splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl spoločne so zástupcami úradu stretol s riaditeľom odboru prevencie korupcie na Úrade vlády SR Petrom Kovaříkom. Na stretnutí prebehla diskusia o spoločných témach, na ktorých ÚSV ROS s odborom...

Otvorené vzdelávacie zdroje: Splnomocnenec sa stretol so štátnou tajomníčkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
08. 07. 2020

Dňa 3. júla 2020 sa splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl spoločne so zástupkyňami úradu stretol so štátnou tajomníčkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Monikou Filipovou k téme otvorené vzdelávacie zdroje. Úrad splnomocnenca rozvíja tému...

Eurofondy a otvorené vládnutie: Podporujeme medzisektorové partnerstvá
07. 07. 2020

Cez Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie podporujeme aj posilnenie otvoreného vládnutia v rámci prípravy, implementácie a monitoringu Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2021 - 2027. V rámci úlohy č. 21 vyplývajúcej z Akčného plánu Iniciatívy...

Hlavné výzvy otvorených vzdelávacích zdrojov: šírenie povedomia a podpora tvorby
06. 07. 2020

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) pravidelne diskutuje s predstaviteľmi MŠVVaŠ SR, s jeho priamo riadenými organizáciami a predstaviteľmi občianskej spoločnosti a akademickej obce o téme otvorených vzdelávacích zdrojov na Slovensku. Ambíciou...

V Banskej Bystrici o financovaní rozvoja občianskej spoločnosti z nových fondov EÚ
03. 07. 2020

V utorok, 30. júna 2020 sa v Banskej Bystrici konalo úvodné stretnutie pracovnej skupiny k financovaniu rozvoja občianskej spoločnosti z nových fondov EÚ. Úrad splnomocnenca prijal úlohu gestora tejto témy. V súčasnej dobe prebieha príprava nového programového obdobia...

Dokončili sme sériu stretnutí s cirkvami a náboženskými spoločnosťami
02. 07. 2020

Počas posledných júnových dní sme absolvovali stretnutia s poslednými tromi registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami na Slovensku. 16. júna sme navštívili zástupcov Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR, následne sme v priestoroch nášho úradu privítali...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]