Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2018, Sobota
 

Všetky správy


:


Návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií schválila vláda SR
22. 08. 2018

Ministerstvo vnútra SR spolu s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pripravil návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií (MNO). Po verejných diskusiách, diskusiách v Rade vlády SR pre MNO a medzirezortnom pripomienkovom konaní prešiel ...

Z denníkov analytiky - August 2018
13. 08. 2018

Prezentácia NP Parti počas Týždňa otvoreného vládnutia 2018 Dňa 2. augusta 2018 sa na pôde ÚSV ROS uskutočnilo prípravné stretnutie k Týždňu otvoreného vládnutia 2018, ktorý vytvára priestor pre distribúciu výsledkov práce expertov zapojených do NP PARTI. Za národný projekt Podpora partnerstva...

Aktuálny stav výziev a vyzvaní prioritnej osi č. 5 a 6 operačného programu Ľudské zdroje
13. 08. 2018

Ponúkame Vám základné informácie o aktuálnych výzvach, termínoch uzávierok výziev, o ich aktuálnom stave a zároveň aj  informácie o pripravovaných výzvach, o predpokladaných termínoch ich vyhlásenia ako aj plánovaných uzávierkach 1. kôl. Veríme, že tieto informácie Vám...

Projekt Výskum neziskového sektora a občianskej spoločnosti sa opäť rozrastá
09. 08. 2018

Do projektu zameraného na výskum neziskového sektora a občianskej spoločnosti opäť hľadáme ďalších členov a členky nášho tímu, ktorí majú skúsenosti, znalosti o práci vo verejnoprospešných oblastiach: oblasť kultúrnych a duchovných hodnôt, oblasť životného prostredia, oblasť ľudských...

Z denníkov pilotnej schémy - August 2018
07. 08. 2018

Pilotný projekt č. 2 Prvú sériu diskusných stretnutí k ideovému zámeru novej zákonnej úpravy podpory aktivít mladých ľudí realizovala  Rada mládeže Slovenska (RmS) s aktérmi v priebehu mesiaca jún. Druhá séria diskusných stretnutí  je pripravená v spolupráci s ...

Hodnotenie plnenia záväzkov Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019
07. 08. 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) vypracoval v spolupráci s kontaktnými osobami pre záväzky Iniciatívy pre otvorené vládnutie na jednotlivých rezortoch, zainteresovanými mimovládnymi neziskovými organizáciami a odborníkmi na jednotlivé témy,...

Úradný spravodaj jún - júl 2018
03. 08. 2018

AKTUÁLNE SPRÁVY Z ÚRADU SPLNOMOCNENCA NÁJDETE AJ NA NAŠOM FACEBOOKU A O OGP TÉMACH INFORMUJEME AJ NA YOUTUBE. Mapovali sme požiadavky mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sa venujú vzdelávaniu 19. júna 2018 sme v spolupráci s Nadáciou Pontis organizovali dve fokusové...

Otvorenosť ako kultúra vládnutia
25. 07. 2018

Správa z 5. celosvetového summitu Iniciatívy pre otvorené vládnutie Hlavné mesto Gruzínska, Tbilisi, hostilo v dňoch 17. – 19. júla 2018 celosvetový summit medzinárodnej Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Na pravidelných stretnutiach sa zúčastňujú hlavní predstavitelia jednotlivých členských...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]